Milli Parkların Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetlerde Sürdürülebilir Kullanımı: Isparta İli Örneği


KERVANKIRAN İ., ERYILMAZ A. G.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.39, pp.151-182, 2016 (Peer-Reviewed Journal)