General Information

Institutional Information: Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Beşeri Ve Iktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

Metrics

Publication

9
UN Sustainable Development Goals