Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

akut iskemik bireylerde düşmenin gövde bozukluğu ve denge ile olan ilişkisi

1.uluslararası sağlık bilimleri kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017