FİZYOTERAPİ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME BİLGİ, ALIŞKANLIK VE DAVRANIŞLARI İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERTHE FACTORS RELATED TO NUTRITIONAL KNOWLEDGE, HABIT AND BEHAVIOR OF PHYSIOTHERAPY STUDENTS


ŞAFAK M. , YILMAZ Z. , BAŞKURT F. , BAŞKURT Z.

3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi-UMTEB, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Gaziantep
  • Basıldığı Ülke: Türkiye