Polyneuropathie caused by a rare toxic mushroom idendified for the first time in turkey:two case reports


YILMAZ Z. , YAKUT H. , KUTLUHAN S.

1. ULUSLARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, 2 - 05 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri