Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tasavvufî Tefsîrin İşârî ve Nazarî Şeklinde Taksimi Üzerine Bir Değerlendirme

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.27, ss.335-348, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)