Tasavvufî Tefsîrin İşârî ve Nazarî Şeklinde Taksimi Üzerine Bir Değerlendirme


SÜSLÜ M. Z.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.27, pp.335-348, 2017 (Peer-Reviewed Journal)