Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Investigation of a sedimentary basin by using gravity and seismic reflection data in the Isparta basin, southwestern Turkey

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.79, no.8, pp.3971-3988, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Local site effects evaluation by surface wave and H/V survey methods in Senirkent (Isparta) region, southwestern Turkey

EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING VIBRATION, vol.19, no.2, pp.321-333, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Seismic reflection study of Upheaval Dome, Canyonlands National Park, Utah

JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-PLANETS, vol.105, no.E4, pp.9489-9505, 2000 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Sığ Sualtı Yapıların Belirlenmesinde Yer Radarı (GPR) Uygulaması: Beyşehir Gölü Örneği

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.1, pp.38-43, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Isparta Çevresindeki Diri Fay Örnekleri veSon Sarsıntılar

SDUGEO e-dergi, vol.2, no.4, pp.20-27, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Yansıma ve Yüzey Dalgaları Metotları ile İnsan YapımıTünel Yerinin Bulunması, SDÜ Kampüs Örneği-Isparta

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.3, pp.244-255, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sığ Sismik Yansıma, MASW ve ReMi Yöntemleri ile Sığ Yapıların İncelenmesi: Isparta Yerleşim Merkezi Kuzeyi Pliyo-Kuvaterner Çökel Yapı Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.3, pp.224-232, 2011 (Other Refereed National Journals)

Isparta şehir merkezi kuzeyinin sismik kırılma-mikrotitreşim (ReMi) tekniği ile S-dalgası hız dağılımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.2, pp.156-172, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Katı Atık Düzenli Depolama Yer Seçimi: Şarkikaraağaç (Isparta) Örneği

Ekologiya ve Su Tasarrüfatı Elmi-Texniki ve istehsalat Jurnalı, no.4, pp.41-49, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

AN APPLICATION OF KIRCHHOFF DEPTH IMAGING TECHNIQUE TO THE MULTI-CHANNAL SHALLOW SEISMIC REFLECTION DATA

ISTANBUL UNIVERSITY-JOURNAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING, vol.6, no.1, pp.35-40, 2006 (Other Refereed National Journals)

Sığ Sismik Yansıma Verilerinin Yığma Öncesi Kirchhoff Derinlik Migrasyon Kesitine Dönüştürülmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.3, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DEPREM TEHLİKE ŞİDDET HARİTALARINA ZEMİN PARAMETRELERİNİN ETKİSİ

3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 4 - 05 May 2018, pp.73

Ground Penetrating Radar (Gpr) Application in Determination of Shallow Lakes Bathymetry: Case of Beyşehir Lake.

VI. INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, vol.2, pp.98-102

Sığ sualtı yapıların belirlenmesinde yer radarı (gpr) uygulaması: Beyşehir Gölü örneği

Mestek 2017. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi, Burdur, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.643-649

Isparta Bölge Hastanesi’xxnin Sismik Tehlike Analizi

Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, Burdur, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.1-9

Senirkent Yerleşim Alanına Ait Zemin Özelliklerinin ReMi Yöntemi İle İncelenmesi

Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, 7 - 09 May 2015, pp.69-75

Sismik kırılma-Mikrotremor (ReMİ) tekniği ile Isparta yerleşim merkezi kuzeyinin sığ S dalgası kesitinin çıkarılması

GARS2008 Yüzeye yakın yapıların belirlenmesinde jeofizik ve uzaktan algılama sempozyumu, İzmir, Turkey, 30 April - 02 May 2008, pp.165-169