Publications & Works

Articles Published in Other Journals

HADİSLER BAĞLAMINDA ENGELLİLERE YÖNELİK MANEVÎ BAKIM

EKEV Akademi Dergisi, vol.23, no.79, pp.461-482, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Hz. Peygamber-Gül İlişkisi ve İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.30, pp.71-103, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Kutlu Peygamber’in Dilinden Ehl-i Beyt

Din ve Hayat Dergisi, no.23, pp.12-15, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Hadisler Işığında Görme Engelliler ve Bazı Öneriler

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.25, pp.15-44, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Kitap Tanıtımı, Din, Dünyevileşme ve Zühd, Yazarı: Ahmet Yıldırım

Hadis Tetkikleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.215-218, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

II. Özürlüler Şûrasının Ardından

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.16, pp.199-202, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Özürlüleri Duymak: Engellilerin Yerel Yönetimlerden Beklentileri

Sosyal Bilimler Evi (SOBE), no.3, pp.72-79, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

”Özürlüler ’03 Sergi, Kongre ve Sosyal Etkinlikleri” Üzerine Genel Bir Değerlendirme”

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, no.3, pp.145-154, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

I. Eğirdir Sempozyumu Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Tarihi Kültürel Ekonomik Yönleri İle Eğirdir, pp.45-61, 2002 (Non Peer-Reviewed Journal)

I. Eğirdir Sempozyumu Üzerine

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.8, pp.163-172, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

İbnü’l-Arabî’nin Mir’âtü’l-İrfân Risâlesinin Tanıtımı ve Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.7, pp.177-204, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Nefsini Bilen Rabb’ini Bilir’ Hadîs mi Kelâm-ı Kibar mı?

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.5, pp.173-200, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Engelliliğin İstismarı Sorununun Kur’an-ı Kerim ve Hadisler Işığında Analizi

I. Uluslararası Engellilik ve Din Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 20 November 2016, pp.403-420

Hz. Peygamber Gül İlişkisi ve ’Gül Muhammed Teri’ İfadesinin Tahlîli

Her Yönüyle Gül Sempozyumu, Isparta, Turkey, 7 - 09 June 2012, pp.2

Özel Eğitim Gerektiren Birey, Aile ve Din Eğitimi

Aile ve Eğitim (Tartışmalı İlmî Toplantı), İstanbul, Turkey, 24 - 25 April 2010, pp.307-315 Sustainable Development

Ehl-i Beyt Sevgisinin Türk Dünyasındaki Tezahürleri

Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu, Isparta, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.265-279

Hz. Peygamber’in Evrensel Mesajlarından ’Adâlet’

VI. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, Turkey, 21 April 2003, pp.69-79

Gazi Osman Paşa’nın Çocukluk Döneminde Yetiştiği Eğitim ve Öğretim Kurumları

I. Uluslararası Gazi Osman Paşa Sempozyumu, Tokat, Turkey, 5 - 07 April 2000, pp.32-48

Gazi Osman Paşa’nın Çocukluk Döneminde Yetiştiği Eğitim ve Öğretim Kurumları

I. Uluslararası Gazi Osman Paşa Sempozyumu, Tokat, Turkey, 5 - 07 April 2000, pp.32-33

Hz. Peygamber’in Evrensel Mesajlarından ’Sulh’ Prensibi

V. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, Turkey, 18 - 19 April 2002, pp.207-224

XV. Yüzyılda Yetişmiş Mehmed Çelebi ve Divanı

I. Eğirdir Sempozyumu, Isparta, Turkey, 01 September 2001, pp.85-120

Hz. Peygamber’in Evrensel Mesajlarından Müsavat

IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, Turkey, 21 - 22 April 2001, pp.415-439

XIV-XVI. Yüzyıllarda Eğirdir Yazla Mahallesinde Yaşamış İnanç Önderleri

Hoşgörü Yılı ve İnanç Turizminde Göller Bölgesi Sempozyumu, Isparta, Turkey, 7 - 08 September 2000, pp.108-129

Hz. Peygamber’in Evrensel Mesajlarından Rahmet

III. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, Turkey, 20 April 2000, pp.253-270

Geleneksel El Sanatlarından Tokat Bölgesinde Kullanılan ’Yazma’ ve ’Yazmacılık Sanatı’na Yeni Bir Yaklaşım

Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu, Isparta, Turkey, 7 - 15 April 2000, pp.469-479

Sahabenin Hz. Peygamber’in Sünnetini Yorumu

I. KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU, Isparta, Turkey, 20 - 21 April 1998, pp.229-257

Books & Book Chapters

HADİSLER UĞRUNA İLMÎ SEYAHATLER/RİHLE

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2019

Engellilik

in: Bireysel ve Sosyal Hayatta HADİS II, , Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.151-182, 2019