Nefsini Bilen Rabb’ini Bilir’ Hadîs mi Kelâm-ı Kibar mı?


AÇIKEL Y.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.5, pp.173-200, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)