İbnü’l-Arabî’nin Mir’âtü’l-İrfân Risâlesinin Tanıtımı ve Değerlendirilmesi


AÇIKEL Y.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.7, pp.177-204, 2001 (Peer-Reviewed Journal)