Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Removal of Cr(III) Ions from Wastewater by Using Ligand Adsorption

ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE, cilt.35, sa.7, ss.703-709, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Removal of thorium(IV) from aqueous solution by biosorption onto modified powdered waste sludge: experimental design approach

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.314, sa.1, ss.343-352, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Extraction of boric acid from tincal mineral by supercritical ethanol

JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, cilt.109, ss.67-73, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dark fermentation of ground wheat starch for bio-hydrogen production by fed-batch operation

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.34, sa.7, ss.2940-2946, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Biological Treatment of Cu(II) Containing Synthetic Wastewater in an Activated Sludge Unit: Copper(II) Ion Toxicity

ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE, cilt.25, sa.8, ss.1159-1165, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Biodegradation kinetics of 2,4,6-trichlorophenol by Rhodococcus rhodochrous in batch culture

ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY, cilt.43, sa.1, ss.43-47, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mathematical modeling of copper(II) ion inhibition on COD removal in an activated sludge unit

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, cilt.146, ss.372-377, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Copper(II) ion toxicity in activated sludge processes as function of operating parameters

ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY, cilt.40, sa.5, ss.1228-1233, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cu(II) ion recovery by biosorption onto powdered waste sludge (PWS) in a fed-batch reactor: Particle size effects

SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.42, sa.2, ss.285-298, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Batch kinetics and isotherms for biosorption of copper(II) ions onto pre-treated powdered waste sludge (PWS)

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, cilt.138, sa.3, ss.479-484, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Removal of copper(II) ions from aqueous medium by biosorption onto powdered waste sludge

PROCESS BIOCHEMISTRY, cilt.41, sa.5, ss.1047-1054, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Adsorbent supplemented biological treatment of pre-treated landfill leachate by fed-batch operation

BIORESOURCE TECHNOLOGY, cilt.94, sa.3, ss.285-291, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Repeated fed-batch biological treatment of pre-treated landfill leachate by powdered activated carbon addition

ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY, cilt.34, sa.5, ss.422-428, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Aerobic biological treatment of pre-treated landfill leachate by fed-batch operation

ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY, cilt.33, sa.5, ss.588-595, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Simultaneous adsorption and biological treatment of pre-treated landfill leachate by fed-batch operation

PROCESS BIOCHEMISTRY, cilt.38, sa.10, ss.1413-1420, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sulu Ortamlardan Modifiye Edilmiş Toz Arıtma Çamuru Kullanılarak Toryum Metalinin Biyosorpsiyon ile Gideriminde İzoterm ve Kinetik Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.623, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Optimization of The Parameters Used in Removing Impurities from Used Catalytic Converter

Journal of the Institute of Science and Technology, cilt.7, sa.1, ss.105-114, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tarım İlaçlarının Çevreye Etkileri

21. Ulusal Klinik Toksikoloji Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2016

Obtaining pectin from fruit and vegetable industries wastes and the applications of heavy metal removal

2 nd International Conference on Environmental Science and Technology, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2014

Obtaining pectin from and vegetable industries wastes and the applications of heavy metal removal

2nt International Conferance on Environmental Science and Technology, Antalya/Side, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2014, ss.463-465

Sustainable Management of Water Resources in Lakes District

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 14 - 17 Mayıs 2014

Removal of Heavy Metal From Aqueous Solution By Pectin And Modified Pectin Adsorption

International Conference on Environmental Science and Technology, Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2013, ss.327-329

GÖLLER BÖLGESİNDE BULUNAN SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyum ve Fuarı, 6 - 09 Aralık 2012, ss.1

Sustainable Management Water Resource in the Lakes Region of Turkey

1th International Industrial Water Technologies Symposium and Fair, Bursa, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2012, ss.1-6

Göller Bölgesinin Merkezinde Bulunan Isparta Ilinin Çevresel Problemlerinin Değerlendirilmesi ve Öneriler

Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Türkiye, 23 Nisan - 03 Mayıs 2010