Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CARL PHILIPP EMANUEL BACH’IN SOLFEGGIO ADLI ESERİNİN ÖĞRENME STRATEJİLERİAÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

sanat eğitimi dergisi, cilt.6, sa.1, ss.37-54, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güzel sanatlar fakültesi müzik bölümü öğrencilerinin sosyal fobi düzeyleri ile piyano başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

uluslar arası hakemli müzik araştırmaları dergisi, sa.10, ss.1-19, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF MUSIC EDUCATION ON THE EMPATHY OF MEDICAL STUDENTS

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.6, sa.3, ss.77-86, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reviewing personality compliance level of trainee music teachers in terms of music genres and some variables

Educational Research and Reviews, cilt.9, sa.24, ss.1406-1412, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN UYUM DÜZEYLERİNİNİNCELENMESİ

Uluslar Arası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.9, ss.1-9, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİMDÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Uluslar Arası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-7, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Dönemi Mehteran ı Tabl ı Alem Teşkilatına Genel Bir Bakış

Akademik Bakış Uluslar Arası Sosyal Bilimler E-Dergisi, sa.42, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysıs Of Op 63 Piano Etudes By Luis Streabbog Wıth Regards To Target Behaviours

International Journal on New Trends in Education and Their Implication, cilt.4, sa.3, ss.79-86, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Claude Debussy nin Müziğine Genel Bir Bakış

Uluslar Arası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.4, ss.104-118, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görme Engelli Öğrencilerin Piyano Eğitimi Üzerine Durum Çalışması

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.29, ss.191-206, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suzuki Keman Okulu Volum I Metodunun Hedef Davranışlar Yönünden İncelenmesi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.5-18, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konya Kaşık Havalarının Usul Makam ve Ayak Yönünden İncelenmesi

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, sa.32, ss.385-407, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 2 Kademe Öğrencilerinin Müzik Derslerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.32, ss.325-336, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Piyano Eğitiminde Bilinçli Çalışma Teknikleri

New World Sciences Academy, cilt.5, sa.4, ss.212-221, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süslemelerin Batı Müziğindeki Gelişim Süreci Yüksek Lisans Tezinden Üretilmiştir

New World Sciences Academy, cilt.5, sa.3, ss.114-127, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Müzik Dersinde Kullanılan Yöntem ve Teknikler

İlkokulda Kullanılan Strateji Yöntem ve Teknikler, Gizem Saygılı, Editör, Pegem Akademi, 2015