Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Positive Obligations The European Convention on Human Rights Imposed on State Parties Regarding the Protection of Life and Health

ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, cilt.7, ss.111-132, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Temel Hakların Sınırlandırılması ve Ölçülülük: Ölçülülük İlkesi Evrensel Bir Anayasal İlke midir?

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.1-74, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bölgeli Devlet ve Federal Devlet Mukayesesi İspanya ve Federal Almanya Örneği

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, ss.687-720, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bireysel Başvurunun Hukuki İşlevleri

Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.41-67, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Anayasa Vesilesiyle Cumhurbaşkanının Seçim Usulünü ve Yetkilerini Yeniden Düşünmek

Demokrasi Platformu, ss.139-168, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Askeri Mahkemeler Sorunlar ve Çözüm Önerileri

SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.81-120, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

De Minimis Non Curat In The European Court of Human Rights Practice New Admissibility Criterion of Protocol No 14

Human Rıghts Review, cilt.2, ss.19-34, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anayasal Demokrasi İçinde Anayasa Mahkemesinin Konumu

SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.89-130, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Devletin Cezalandırma Yetkisinin Anayasal Sınırları

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50. Yılına Armağan, ss.1-54, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lizbon Antlaşması Sonrasında Subsidiarite İlkesi

SDÜ İİBF Dergisi, cilt.16, ss.131-147, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği nde Temel Hakların Korunması ve Lizbon Antlaşması nın Getirdiği Yenilikler

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.125-158, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Son Anayasa Değişikliği Hakkında Genel Bir Değerlendirme

Hukuki Araştırmalar Dergisi, ss.26-38, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Anayasanın Yorumlanmasında Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunun Yeri ve Önemi

Ergun Özbudun’xxa Armağan, ss.429-457, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Çocuk İşçiliğine Yönelik Uluslararası Standartlar

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.11, ss.86-114, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nde Dernek Özgürlüğü

SDÜ İİBF Dergisi, cilt.12, ss.271-298, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinde Siyasal Muhalefetin Korunması

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.63-104, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AİHS Çerçevesinde ve AİHM Kararları Işığında Serbest Seçim Hakkı

Liberal Düşünce, ss.109-141, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rechtsform der Europäische Union

Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, cilt.3, ss.145-173, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği Anayasasının Geleceği

Hukuki Perspektifler Dergisi, ss.11-20, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Terörle Mücadele ve İnsan Hakları

Hukuki Perspektifler Dergisi, ss.118-132, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parti İçi Demokrasi

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.403-437, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siyasi Parti Kapatma Davalarında Ortaya Çıkan Ön Sorunlar

SDÜ İİBF Dergisi, cilt.3, ss.223-235, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meclis Esas Komisyonlarının Anayasaya Uygunluk Denetimleri

SDÜ İİBF Dergisi, cilt.2, ss.343-356, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhurbaşkanının Geri Gönderme Yetkisi

SDÜ İİBF Dergisi, cilt.1, ss.171-197, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Anayasa Mahkemesi’xxnin 48. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu, 22 - 23 Nisan 2010, cilt.27, ss.217-272

Zorunlu Din Dersi Sorunu ve Çözüm Önerilerinin Değerlendirilmesi

Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 2009, ss.163-186

Normatif İçeriği ve Devletlerin Bu Alandaki Yükümlülüğü Bakımından Yeterli Yaşam Standardı Hakkı

Uluslararası Asya ve Afrika Çalışmaları Kongresi, ICANAS-38, 10 - 15 Eylül 2007, cilt.2, ss.873-895

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı

Uluslararası Asya ve Afrika Çalışmaları Kongresi, ICANAS-38, 10 - 15 Eylül 2007, cilt.2, ss.1029-1046

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Türkiye

II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2005, ss.163-186

Kitap & Kitap Bölümleri

1982 Anayasasına Göre Yürütme Organı I

Anayasa Hukuku, Şenol Cem, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-20, 2017

1982 Anayasasına Göre Yargı Organı

Anayasa Hukuku, Şenol Cem, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-20, 2017

1982 Anayasasına Göre Temel Hak ve Hürriyetlerin Genel Rejimi

Anayasa Hukuku, Şenol Cem, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-23, 2017

1982 Anayasasına Göre Yasama Organı I

Anayasa Hukuku, Şenol Cem, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-22, 2017

Anayasa Yargısı

Anayasa Hukuku, Şenol Cem, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-28, 2017

Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Rejimi

Anayasa Hukuku, Şenol Cem, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-17, 2017

Anayasal Değişim

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2014

Anayasanın Yorumlanması

Asil Yayıncılık, Ankara, 2008