Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1997 - 2002 Doktora

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Türkiye

 • 1994 - 1997 Yüksek Lisans

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Türkiye

 • 1989 - 1993 Lisans

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2002 Doktora

  Türk Anayasa Hukukunda Ölçülülük İlkesi

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku

 • 1996 Yüksek Lisans

  Türk Hukukunda Temel Hak ve Özgürlüklerin Anayasa Yargısı Yoluyla Korunması

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku

Yabancı Diller

 • B1 Orta Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2005Juristische Fachterminologie-Einführung in das deutsche Recht

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Hochschule Bremen