Scientific Activities

Jury Memberships

 • October 2021 Post Graduate

  Gazi Üniversitesi

  Post Graduate

 • September 2021 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi

  Doctorate

Scientific Refereeing

 • October 2021 Cogent Education

  Journal Indexed in ESCI

 • October 2021 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

  Other Indexed Journal

 • September 2021 Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi

  Other Indexed Journal

 • August 2021 Yükseköğretim ve Bilim

  Other Indexed Journal

 • August 2021 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

 • June 2021 IBAD Sosyal Bilimler Dergisi

  Other Indexed Journal

 • June 2021 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

  Other Indexed Journal

 • April 2021 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Journal Indexed in ESCI

 • March 2021 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

 • March 2021 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Journal Indexed in ESCI

 • March 2021 Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi

  Other Indexed Journal

 • January 2021 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

 • October 2020 Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

  Journal Indexed in ESCI

 • October 2020 International Online Journal of Education and Teaching

  Other Indexed Journal

 • August 2020 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Journal Indexed in ESCI

 • July 2020 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Journal Indexed in ESCI

 • May 2020 Kastamonu Eğitim Dergisi

  Other Indexed Journal

 • April 2020 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • March 2020 Kastamonu Eğitim Dergisi

  Other Indexed Journal

 • February 2020 International Journal of Contemporary Educational Research

  Other Indexed Journal

 • December 2019 SDU International Journal of Educational Studies

  Other Indexed Journal

 • November 2019 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

  Other Indexed Journal

 • October 2019 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2019 International Journal of Productivity and Performance Management

  Other Indexed Journal

 • June 2019 SDU International Journal of Educational Studies

  Other Indexed Journal

 • May 2019 Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2019 Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2019 International Journal of Contemporary Educational Research

  Other Indexed Journal

 • February 2019 Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

Tasks In Event Organizations

 • Haziran 2021 ISPC2021 2. Uluslararası Okul Yönetcileri Konferansı 2023 Eğitim Vizyonu, Salgın Krizi ve Dijitalleşme Bağlamında Okul Özerkliği

  Scientific Congress

  Akman Y.

  Turkey