Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Turkey

 • 2014 - 2017 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Law, Turkey

 • 2013 - 2017 Doctorate

  Hacettepe University, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Örgütsel Çekicilik, Örgütsel İmaj ve Örgütsel Sadakat Arasındaki İlişkilerin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

  Hacettepe University, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi

 • 2010 Postgraduate

  İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Şiddet ve Okul İklimi Algıları Arasındaki İlişki

  Gazi University, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English