Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

”İhsan Oktay Anar’ın Yedinci Gün Anlatısında Parodi”

Söylem Filoloji, cilt.3, sa.2, ss.126-137, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Necip Fazıl ın Mehmet Akif Eleştirisi

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, sa.16, ss.79-94, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Edebiyat Bilimine Teorik Katkı ve Folklor ve Metinlerarasılık

Yeni Türk Edebiyatı, sa.9, ss.81-107, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cengiz Aytmatov un Kassandra Damgası Romanında Kötülük ve Gelecek Kurgusu

Yeni Türk Edebiyatı, sa.10, ss.1-9, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Refik Halid Karay ın Tanrıya Şikayet Adlı Eserinde İronik Dil İnsan Savaş ve Tanrı İronisi

Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları, sa.15, ss.1-20, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Buket Uzuner’in Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları Su Adlı Romanında Kutadgu Bilig’in İzini Sürmek”

Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.72-82

“Garip Şiirinde Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Şartların Eleştirisi”

5th Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Türkiye, 26 Şubat - 28 Nisan 2019, ss.237-246

“Garip Şiirinde Basitlik, Aleladelik ve Küçük İnsan”

Taras Şevçenko 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2019, ss.763-772

“Ahmet Mithat Efendi’nin Henüz On Yedi Yaşında Romanında Düşmüş Kadın Konusu”

Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Afyonkarahisar, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, cilt.1, ss.503-515

“Cemal Süreya’nın ‘Folklor Şiire Düşman’ Yazısı Bağlamında Şiir ve Folklor”

UTDAŞ Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Afyonkarahisar, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, cilt.1, ss.95-103

“Âşık Veysel’in ‘Güzelliğin On Par’etmez’ Şiirinin Fenomenolojik Düzlemine Lacan’dan ve Derrida’dan Bakmak”

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2018, cilt.1, ss.639-644

“Mehmet Âkif’in “Şark” Manzumesinde Doğu-Batı Algısı ve Paradoksu”

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2018, cilt.1, ss.590-596

Kassandra Damgası nın Mitik Evreni Bilim Kurgu ve Yenidenyazma

Doğumunun 85. Yılında Uluslararası Cengiz Aytmatov Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 17 - 18 Aralık 2013, ss.1-9

Kendi Şiir Anlayışının Dışına Düşmüş Bir Şair Mehmet Âkif in Poetik Görüşleri Işığında Sanatına Bir Bakış

I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bildiriler Kitabı, C. I (Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi, Burdur 19-21 Kasım 2008), Burdur, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2008, cilt.2, ss.145-156

Kitap & Kitap Bölümleri

“Gelenek Bağlamında Mit, Modern Edebiyat ve Postmodernizm”

Necat Birinci Armağanı, Yunus Balcı, Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.77-93, 2018

”Ödünçlenmiş Kişilikler: Aydaki Adam Tanpınar”

Romanda Kişiler Dünyası, Ramazan Korkmaz, Veysel Şahin, Editör, Akçağ Yayınevi, Ankara, ss.543-558, 2018