Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

”İhsan Oktay Anar’ın Yedinci Gün Anlatısında Parodi”

Söylem Filoloji, vol.3, no.2, pp.126-137, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Necip Fazıl ın Mehmet Akif Eleştirisi

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, no.16, pp.79-94, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mustafa Kutlu nun Nur Anlatısı

Kurgan, no.21, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Edebiyat Bilimine Teorik Katkı ve Folklor ve Metinlerarasılık

Yeni Türk Edebiyatı, no.9, pp.81-107, 2014 (Other Refereed National Journals)

Cengiz Aytmatov un Kassandra Damgası Romanında Kötülük ve Gelecek Kurgusu

Yeni Türk Edebiyatı, no.10, pp.1-9, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refik Halid Karay ın Tanrıya Şikayet Adlı Eserinde İronik Dil İnsan Savaş ve Tanrı İronisi

Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları, no.15, pp.1-20, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Buket Uzuner’in Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları Su Adlı Romanında Kutadgu Bilig’in İzini Sürmek”

Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.72-82

“Garip Şiirinde Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Şartların Eleştirisi”

5th Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 26 February - 28 April 2019, pp.237-246

“Garip Şiirinde Basitlik, Aleladelik ve Küçük İnsan”

Taras Şevçenko 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 February 2019, pp.763-772

“Ahmet Mithat Efendi’nin Henüz On Yedi Yaşında Romanında Düşmüş Kadın Konusu”

Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 November 2018, vol.1, pp.503-515

“Cemal Süreya’nın ‘Folklor Şiire Düşman’ Yazısı Bağlamında Şiir ve Folklor”

UTDAŞ Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 November 2018, vol.1, pp.95-103

“Âşık Veysel’in ‘Güzelliğin On Par’etmez’ Şiirinin Fenomenolojik Düzlemine Lacan’dan ve Derrida’dan Bakmak”

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 8 - 10 November 2018, vol.1, pp.639-644

“Mehmet Âkif’in “Şark” Manzumesinde Doğu-Batı Algısı ve Paradoksu”

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 8 - 10 November 2018, vol.1, pp.590-596

Kassandra Damgası nın Mitik Evreni Bilim Kurgu ve Yenidenyazma

Doğumunun 85. Yılında Uluslararası Cengiz Aytmatov Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 17 - 18 December 2013, pp.1-9

Kendi Şiir Anlayışının Dışına Düşmüş Bir Şair Mehmet Âkif in Poetik Görüşleri Işığında Sanatına Bir Bakış

I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bildiriler Kitabı, C. I (Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi, Burdur 19-21 Kasım 2008), Burdur, Turkey, 19 - 21 November 2008, vol.2, pp.145-156

Books & Book Chapters

“Gelenek Bağlamında Mit, Modern Edebiyat ve Postmodernizm”

in: Necat Birinci Armağanı, Yunus Balcı, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.77-93, 2018

”Ödünçlenmiş Kişilikler: Aydaki Adam Tanpınar”

in: Romanda Kişiler Dünyası, Ramazan Korkmaz, Veysel Şahin, Editor, Akçağ Yayınevi, Ankara, pp.543-558, 2018