Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PİYANO EĞİTİMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE GENEL YETENEK DÜZEYİNE ETKİSİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.19, ss.42-55, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Korrepetisyon sanatına genel bakış

İnönü Üni. Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.6, ss.428-436, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim müziği çok seslendirme yaklaşımları ve yaklaşımların ilköğretim müzik dersi kapsamında kullanımı ile ilgili örnek uygulamalar

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.4, sa.9, ss.43-58, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de müzik eğitimi türlerine genel bakış

1. Uluslararası Türk Dili Konuşulan Coğrafyalarda Kültür-Sanat ve Sanat Eğitimi Sempozyumu, 25 - 26 Eylül 2014

Türkiye de Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Piyanonun Eşlik Çalgısı Olarak Kullanılma Durumu

Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, 22 - 24 Kasım 2013