Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PROTESTANT MISSIONERS AND EMERGENCE OF NATION-STATES: CASE OF THE ROBERT COLLEGE AND THE BULGARIAN NATION STATE

ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, sa.53, ss.275-301, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İmal i Fikir Yolunda Tanzimat tan Günümüze Türk Düşünürleri

Sosyoloji Konferansları, sa.53, ss.539-555, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORGANICIST AND EVOLUTIONIST MOVEMENT IN TURKISH SOCIOLOGY

ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, sa.52, ss.57-78, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cultural Sustainability: Questioning the Possibility of an Interdisciplinary Method of Archeology, Urban and Social Science

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.752-753

Romanları Anlamak

Roman Çalıştayı, Zonguldak, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2015

Isparta da Engellilik Profili

Sosyal Haklar ve Engellilik Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2015

Engelsiz Yaşam Yeni Gücümüz Çözümlerden Konuşmak ss 163 185 06 07 11 2014 Kocaeli

Dezavantajlı Gruplar Eğitim ve İstihdam Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kocaeli, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2014, ss.163-185

Mutlu Ol Bu Bir Emirdir Türk Modernleşme Sürecinde Müzik Yasağı

5. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014, cilt.1, ss.154-163

Akca, Ümit. (2014), ”Kitle İletişim Araçlarında Kadın” Konferans. Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu. 12 Mart 2014 Çarşamba Saat: 14:00.

Akca, Ümit. (2014), ”Kitle İletişim Araçlarında Kadın” Konferans. Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu. 12 Mart 2014 Çarşamba Saat: 14:00., Isparta, Türkiye, 12 Mart 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Kent Yaşamı ve Sosyolojisi

Kent, Yönetim ve Kültür: Kent Yaşamında İnsan, Nilüfer Negiz, Hüseyin Gül, Ahmet Mutlu, Editör, Lambert Academic Publishing, Beau Bassin, ss.241-259, 2018

Kentsel ve Kırsal Alanda Yoksulluk Sorunundan Etkilenen Nüfus Grupları

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet, Bülent Şen-Mustafa Özcan Taşkesen, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.49-63, 2018

Ulum-ı İktisadiye ve İctimaiye Mecmuası

Tanzimattan Günümüze Türk Düşüncesi Cilt 3 Tanzimat tan Cumhuriyet e Bilimsel ve Felsefi Düşünce Temsilcileri, Bolay, Süleyman Hayri, Editör, Nobel Yayınevi, İstanbul, ss.1753-1775, 2015

Mustafa Satı Bey

Tanzimat tan Günümüze Türk Düşüncesi Cilt 1 Tanzimat tan Cumhuriyet e Siyasi İdari ve Sosyal Düşünce Temsilcileri, Bolay, Süleyman Hayri, Editör, Nobel Yayınevi, İstanbul, ss.339-374, 2015

”Modern Dünya’xxnın Gardrobu: Küreselleşme”

Kürenin Halleri, Yaşar Kaya, Editör, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, ss.83-123, 2007