Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1998 - 2003 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Türkiye

 • 1995 - 1997 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Türkiye

 • 1984 - 1990 Lisans

  Marmara Üniversitesi, Basın-Yayın Yüksekokulu, Radyo Televizyon, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Doktora

  Küreselleşme Sürecinde Türk Milliyetçiliği: Dün, Bugün, Yarın

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji

 • 1997 Yüksek Lisans

  Ulum-u İktisadiye ve İctimaiye Mecmuası'nın Türk Sosyolojisindeki Yeri

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce