Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kripto Paralar ve Fiyat İlişkileri Üzerine Bir Analiz: Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi İle Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20201, no.37, pp.110-129, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Borsa Birleşmelerinin Endeksler Üzerine Etkisi: Nasdaq OMX Örneği

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.2, pp.1459-1474, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN PARK MAVERA III GAYRİMENKUL SERTİFİKASI FİYATI ÜZERİNE ETKİSİNİN TODA-YAMAMOTO ANALİZİ İLE KEŞFİ

Avrasya Uluslararası Araştımalar DERGİSİ, vol.8, no.21, pp.347-365, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Google Trends ‘Dolar’ Aramaları İle Dolar Kuru Arasındaki İlişkinin Keşfi

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.6, pp.258-271, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Makroekonomik Değişkenlerin Park Mavera III Gayrimenkul Sertifikası Fiyatı Üzerine Etkisinin Toda-Yamamoto Analizi ile Keşfi

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.21, pp.347-365, 2020 (Other Refereed National Journals)

KOBİ’lerin Katılım Bankalarına Bakışı: Isparta İlinde Bir Uygulama

3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, vol.54, pp.2010-2024, 2019 (Other Refereed National Journals)

OECD Ülkelerinin Daha İyi Yaşam Endekslerinin Değerlendirilmesinde CRITIC Temelli SAW Yöntemi:Polonya ve Türkiye Karşılaştırması

Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, pp.257-270, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

KRİPTO PARALARIN FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, no.2, pp.311-318, 2019 (International Refereed University Journal)

DÖVİZ KURLARINDA VE FAİZ ORANLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN ENFLASYONA OLAN ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

International Journal of Business Economics and Management Perspectives, vol.3, no.1, pp.40-62, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

CRITIC ve MDL TEMELLİ EDAS YÖNTEMİ İLE TR-61 BÖLGESİ BANKALARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, vol.1, no.32, pp.1-24, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİNİN BİRBİRİYLE BAĞININ KEŞFİ

Journal of Life Economics, vol.5, no.4, pp.191-202, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

FİNANSAL OKURYAZARLIK: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.2, pp.117-144, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Finansal Fair Play Yaptırımlarının Sportif Başarı Üzerine Etkisi

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Balıkesir, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.863-875 Creative Commons License

KOBİ’lerin Katılım Bankalarına Bakışı: Isparta İlinde Bir Uygulama

23. Uluslararası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Kiev, Ukraine, 26 - 28 September 2019

Kobi’lerin Katılım Bankalarına Bakışı: Isparta İlinde Bir Uygulama

XXIII. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Kiev, Ukraine, 26 - 28 September 2019, vol.1, no.1, pp.90-92

Türkiye'nin AB Üyelik Sürecinin Uzatılmasında Realite? Finansal ve Ekonomik Göstergeler Üzerinden Bir İnceleme

XXIII. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Kiev, Ukraine, 26 - 28 September 2019, vol.1, no.1, pp.138-139

TCMB Resmi Rezervlerini Etkileyen Faktörlerin Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi ile İncelenmesi

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Balıkesir, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.474-483

GELİR VE GELİR DAĞILIMINDAKİ ADALETİN SUÇ ORANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

2. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2018 Sustainable Development

Borsa İstanbul Endekslerinin Birbiriyle Bağının Keşfi

6. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi, Roma, Italy, 4 - 06 September 2018, pp.184

Finansal Okuryazarlık: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.31-32

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ SEKTÖRÜ VE FİNANSAL ANALİZİ

1.Uluslararası Bankacılık Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 05 May 2018

Books & Book Chapters

BANKALARIN BÖLGESEL BAZLI PERFORMANSININ ÇOK KRİTERLİKARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA YENİLİKÇİYAKLAŞIMLAR CİLT 1, Kürşat Özdaşlı, Murat Cem Demir,Olcay Tire, İbrahim Sena Arvas, Köksal Odabaş, Editor, Gece Akademi, pp.637-661, 2018

SOSYAL MEDYA KULLANIMI-FİNANSAL PERFORMANS İLİŞKİSİ:TÜRKBANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ANALİZ

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR CİLT 1, Kürşat ÖZDAŞLI, Murat Cem DEMİR, Olcay TİRE, İbrahim Sena ARVAS,Uğur Köksal Odabaş, Editor, Gece Akademi, pp.257-270, 2018