Borsa Birleşmelerinin Endeksler Üzerine Etkisi: Nasdaq OMX Örneği


KOCABIYIK T., TEKER T.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.2, pp.1459-1474, 2020 (Peer-Reviewed Journal)