Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Microsoft Word Belgeleri İçin Renk Tabanlı Metin Steganografisi

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING NATURAL SCIENCES 4., 18 - 20 October 2019, pp.127-137

Oltalama (Phishing) Saldırolarına Karşı Kurumsal Farkındalık Seviyesinin Beli0rlenmesi İçin Otomatize Araç Geliştirilmesi

MAS EUROPEAN INTERNATIONAL CONGRESSON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL MEDICAL SCIENCES-VIII, Diyarbakır, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.17-26

Lateral sefalometrik görüntülerde servikal vertebra morfolojisinin görsel ve yazılım destekli analizinde gözlemci uyumu

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Eskişehir, Turkey, 24 - 28 April 2019, vol.6, pp.382-387

Web Tabanlı Turistik Rota Planlayıcısı Tasarımı ve Uygulaması

Elektrik-Elektronik Bilgisayar Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 5 - 07 October 2011, pp.358-361