Servikal Vertebra Maturasyonunun Lateral Sefalometrik Görüntülerde Görsel ve Yazılım Destekli Analizle Belirlenmesi


AMASYA H., YILDIRIM D. , AYDOĞAN T. , KEMALOĞLU N.

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text