Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FİNANSAL YATIRIMCILARI İKNA ETMEDE LİDER SÖYLEMİNİN ÖNEMİ:MARK ZUCKERBERG ÖRNEĞİ

IV. ULUSLARARASISTRATEJİK VE SOSYALARAŞTIRMALARSEMPOZYUMU, Burdur, Türkiye, 5 - 06 Aralık 2019, ss.458-468

Finansal Yatırımcıları İkna etmede Lider Söyleminin Önemi: Mark Zuckerberg Örneği

IV. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 5 - 06 Aralık 2019, ss.458-467

Diğer Yayınlar