POPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNÜ OLARAK YERLİ DİZİLER: MÜCADELENİN GÖRÜNÜR HALE GETİRİLDİĞİ BİR İÇERİK OLARAK İSTANBULLU GELİN DİZİSİ


Kızılşimşek T.

Other, pp.68-93, 2019

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2019
  • Page Numbers: pp.68-93
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Bir popüler kültür ürünü olan yerli televizyon dizileri, içerisinde egemen anlamları barındırmasının yanı sıra zaman zaman da bu anlamlarla mücadeleye girip direnen anlamları da bulundurabilmektedir. Bu mücadele yerli televizyon dizilerinin bazılarında da okunabilmektedir. 2017 yılında yayınlanmaya başlayan “İstanbullu Gelin” dizisi de içerisinde hem mevcut sisteme denk düşen anlamlar hem de bu anlamlarla mücadeleye giren anlamlarıyla dikkat çeken bir dizi olmuştur. Çalışmanın temel amacı; “İstanbullu Gelin” isimli televizyon dizisi aracılığıyla bir popüler kültür okuması yapmak ve bu dizide sunulan içeriklerin bir direniş ve mücadele alanı olarak okunup okunamayacağını sorgulamaktır. Bu temel amaç doğrultusunda “İstanbullu Gelin” dizisinin birinci sezonu yani ilk 16 bölümü izlenmiş ve dizi nitel içerik analizine tabi tutularak çözümlenmiştir. “İstanbullu Gelin” dizisinde Süreyya başkarakterinin gerçekleştirdiği mücadele, “Toplumsal Cinsiyet Ekseninde Oluşan Çatlaklar ve Bu Çatlaklardan Sızan Süreyya”, “Ailenin Kutsallığı ve Aile Özlemine Rağmen “Özgür” Süreyya” ve “Güç, Otorite, Egemenlik Ekseninde Mücadele Eden Süreyya” temaları altında incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda egemen anlamlarda yer yer kırılmaların olduğu tespit edilmiştir.

AnahtarKelimeler: Popüler Kültür, Mücadele, Direniş, Yerli dizi