Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rehabilitating Wide Maxillary Defect with Distraction Osteogenesis and Khoury Technique: Case Report

EurAsian Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, cilt.1, sa.1, ss.24-26, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gömülü kaninlerin transmigrasyon insidansının belirlenmesi

Selcuk Dental Journal, cilt.5, sa.2, ss.123-127, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Skuamoz Hücreli Karsinoma: Bir Vaka Raporu

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlaca Bağlı Olarak Çene Kemiklerinde Görülen Osteonekroz (Mronj): Derleme

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.50-57, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlaca Bağlı Olarak Görülen Çene Kemiklerinde Görülen Osteonekroz (Mronj): Derleme.

SDU Journal of Health Science Institute / SDÜ Saglik Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Paresthesia of the Lower Lip: Delayed Complication of Radiotherapy to Nasopharynx

International Journal of Medical and Dental Sciences, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Intentional Replantation Of Periodontally Compromised And Vertically Fractured Tooth With Platelet Rich Fibrin. .

ESE 2017. 18th Biennial Congress of the European Society of Endodontology14-16 September/2017, Brussels/Belgıum, 14 - 16 Eylül 2017

Skuamoz Hücreli Karsinoma: Bir Vaka Raporu

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRES, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23, ss.559

Periferal ossifiye fibrom. Bir vaka raporu.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2.Uluslararası Kongresi ve 7.Bilimsel Toplantısı, 13 - 15 Nisan 2017

An unusual fracture of the mandibular ramus

8.ACBİD ULUSLARARASI KONGRESİ, 28 Mayıs - 01 Haziran 2014

Single Puncture Arthrocenthesis: a case report

8.ACBİD ULUSLARARASI KONGRESİ, 28 Mayıs - 01 Haziran 2014

Giant Submandibular sialolithiasis: A case presentation

IAOMS-AÇBİD Joint Congress 2018, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 1918, ss.1