Numbness of lower lip as an adverse affect of radiation therapy


YAZICI T. , KÖMERİK N.

20. TAOMS ULUSLARARASI KONGRESİ, 19 - 23 Mayıs 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri