Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRK TARIM SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI UYGULAMASI

Strategic Public Management Journal, cilt.3, sa.5, ss.58-76, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE İYİ YÖNETİŞİM ALGISI ISPARTA ÖRNEĞİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, sa.16, ss.303-322, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Kamu Yönetiminde İyi Yönetişim Algısı Isparta Örneği Good Governance Perception In Turkish Public Administration Isparta

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, sa.16, ss.302, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de İl Yönetimi: Geçmiş ve Gelecek

5. ASM Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.51-52

IMPLEMENTATION OF THE SERVICE STANDARD ON PRESENTING PUBLIC SERVICES: ENGLAND-TURKEY COMPARISON

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, Isparta, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.267-268

Ansiklopedide Bölümler

KAMU POLİTİKALARI ANSİKLOPEDİSİ

Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, ss.69-70, 2016