Education Information

Education Information

 • 2013 - 2016 Post Graduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilimdalı, Turkey

 • Continues Under Graduate

  Pamukkale University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2016 Post Graduate

  Türk Kamu Yönetiminde İyi Yönetişim Algısı:Isparta Örneği

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilimdalı