Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Are Science Teachers Really Aware of The Importance of Educational Research?

European Journal of Education Studies, cilt.4, ss.196-214, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar İle İlgili Algıları

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.11, ss.365-382, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının biyoteknoloji algısının metaforlar yoluyla analizi

İnönü Üniversitesi EğitimFakültesi Dergisi, cilt.17, ss.139-151, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of analogy use in secondary education science textbooks in Turkey

Educational Research and Reviews, cilt.11, ss.1841-1851, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektron Optiğinin Öğretilmesinde Işık Optiği ile Zenginleştirilmiş Analoji Kurulumu

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.273, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The consistency among curriculum, textbooks and placement tests in terms of elementary biology education in Turkey

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, cilt.4, ss.1-24, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Öz yeterlik İnançları Kastamonu Örneği

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.279-294, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Alan Bilgileri Üzerine Bir Çalışma

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.709-731, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Öz Yeterliklerinin Analizi

V. International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress 2018), Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası İnanışlarının Analizi.

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018

Öğretmen adaylarının genetiği değiştirilmiş gıda algıları

IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

The Relationship between Students Perception of Classroom Assessment Environment and Their Motivation towards Science Learning

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK 2017), Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre Kavramına İlişkin Görüşlerinin Sürdürülebilir Çevre Açısından Analizi

IIrd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Biyoloji Fizik ve Kimya Öğretmenlerinin Eğitim AraştırmalarınaYönelik Tutum ve Farkındalıkları

I. ULUSAL BİYOLOJİ EĞİTİMİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2016, ss.92

Işık Optiği ve Elektron Optiği Arasındaki Benzerlikler Ve Farklılıklar

ADIM FİZİK GÜNLERİ III Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta 17- 18 Nisan 2014, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2014