Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Anxiety, depression, and prenatal attachment levels in pregnant women with gestational diabetes mellitus

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, vol.12, no.5, pp.6078-6086, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Turkish Social Attitudes towards to Cancer Prevention: a Health Belief Model Study

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.15, no.18, pp.7935-7940, 2014 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Knowledge Levels of Turkish Nurses Related to Prevention and Early Diagnosis of Cancer

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.13, no.12, pp.6105-6108, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Assessing Core Competencies for Public Health Professionals in Turkey

HEALTHMED, vol.5, no.5, pp.1170-1176, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Televizyon sabah programları ve Yaşlıdaki Yansımaları

E-journal of New World Sciences Academy, vol.14, no.3, pp.18-26, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The relatıonshıp between problem-solvıng skılls and learnıng modalıtıes of mıdwıfery students

E-journal of New World Sciences Academy, vol.14, no.2, pp.108-116, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determınatıon Of Levels Of Core Competencıes Of Mıdwıfery Students

E-journal of New World Sciences Academy, vol.14, no.2, pp.1-10, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Factors Affecting the Professionalism of Midwifery Students

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.5, pp.55-61, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nursing Students’ Communication and Styles of Coping with Stress: A Public University Case

Eastern Journal of Medical Sciences, vol.4, no.1, pp.12-17, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Efect of the Critical Thinking Disposition of Critical Thinking Education in Midwifery Students

Jurnal Medical Brasovean, vol.2, pp.14-19, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ile öğrenme biçemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.859-882, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kentleşmenin Yaşlı Üzerine Etkileri

Akad Geriatri, vol.5, pp.51-56, 2012 (Other Refereed National Journals)

Investigation of Critical Thinking Disposition In Nurses Working In Public Hospitals

International Journal of Business, Humanities and Technology, vol.2, no.3, pp.61-67, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Halk sağlığında yeni yönelim: halk sağlığı öz yeterlikleri

Düzce Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.1, pp.36-40, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Halk sağlığı işgücünün yeterliliğe dayalı sürekli eğitimi

Düzce Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.1, pp.31-35, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Yaşlılıkta Görülen Fizyolojik Değişiklikler ve Hemşirelik Bakımı

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.2, pp.19-23, 2012 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Öz Yeterlik Durumlarının Belirlenmesi

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, vol.3, pp.53-65, 2012 (Other Refereed National Journals)

Investigation of Critical Thinking Disposition in a University Hospital of Nurses Working in Turkey

International Journal of Applied Science and Technology, vol.2, no.3, pp.143-149, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Critical Thinking in Nursing Process And Education

İnternational Journal of Humanities and Social Science, vol.1, no.13, pp.257-262, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Critical Thinking Theory and Nursing Education

International Journal of Humanities and Social Science, vol.1, no.17, pp.176-185, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hasta Eğitiminde Hemşirenin Rolü

Sağlık ve Toplum, vol.21, no.1, pp.7-14, 2011 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelikte Eleştirel Düşünme ve Eğitimi

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, vol.4, no.1, pp.155-160, 2011 (Other Refereed National Journals)

The Critical Thinking Teaching Methods In Nursing Students

International Journal of Business and Social Science, vol.2, no.24, pp.174-182, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

An overview of critical thinking in nursing and education

American International Journal of Contemporary Research, vol.1, pp.190-196, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Konulara Duyarlılıklarının İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.8-15, 2011 (Other Refereed National Journals)

Critical Thinking in Nursing And Learning Styles

International Journal of Humanities and Social Science, vol.1, no.18, pp.127-133, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelikte Problem Çözme

S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.3, pp.154-158, 2011 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelikte Yetki Devri

SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.1, pp.45-50, 2011 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek Düzeyi ve İlişkili Etmenler

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.19, no.1, pp.7-12, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden Korunma

Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, vol.3, no.11, pp.91-97, 2007 (Other Refereed National Journals)

Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde 15.49 Yaş Evli Kadınlarda Obezite Prevalansı

Sağlık ve Toplum, vol.17, no.1, pp.54-60, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Kadınların Stres Verici Yaşam Olaylarıyla Karşılaşma Durumları

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.9, no.2, pp.1-12, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Zihinsel Engelli Çocuk Sahibi Ailelerin Yaşadıkları Güçlüklerin İncelenmesi

Aile ve Toplum Eğitim-Kültür AraştırmaDergisi, vol.8, no.3, pp.69-78, 2006 (Other Refereed National Journals)

Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinde Kendi Kendine Meme Muayene Becerisi Geliştirme

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.9, no.4, pp.1-9, 2006 (Other Refereed National Journals)

Aile Hekimliği Sistemi Neler Getiriyor?

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.22, no.2, pp.171-186, 2006 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelerin Kullandıkları Çatışma Yönetimi Stratejilerinin İncelenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.21, pp.331-342, 2004 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelik Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Stratejileri

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.21, pp.493-506, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN PROFESYONELLİKLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER

1. Uluslararası Ebelik Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi, 7 - 09 November 2018, pp.243

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ İLE ÖĞRENME BİÇEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

1. Uluslararası Ebelik Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 09 November 2018, pp.244

Üreme Sağlığının Önemi

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.184

15-49 Yaş Evli Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.179

Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğu ve Cinsel Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.97

Bağışıklama Hizmetlerinin Tarihçesi

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.185-186

Yenidoğan Bakımında Ebenin Rolü

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.184-185

Kadınlarda Yaşam Stresleri

IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Turkey, 3 - 06 November 2004

İşçilere Yönelik Temel Yaşam Desteği Uygulamalı Eğitim Programının Etkinliğinin İncelenmesi

III. Uluslararası Katılımlı İş Sağlığı ve İşyerleri Hemşireliği Sempozyumu, Turkey, 22 - 27 September 2003

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ YETERLİK DURUMLARININ BELİRLENMESİ

1. Uluslararası Ebelik Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi, 7 - 09 November 2018, pp.23