Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adiponectin and visfatin levels in extremely low birth weight infants; They are also at risk for insulin resistance

European Review for Medical and Pharmacological Sciences, cilt.17, sa.4, ss.501-506, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uzun Dönemde İşçi Döviz Havalelerinin İhracat Üzerindeki Etkisi: Hollanda Hastalığı Geçerli Mi?

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.56, ss.207-228, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hangisi Lokomotif, Ekonomik Büyüme mi Kentleşme mi? Türkiye Örneği

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.223-234, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Tourism Sector on Economic Growth: An Empirical Study on Turkey

E-Journal of Yasar University, cilt.14, sa.55, ss.215-225, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

AVRUPA’DA KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MEKÂNSAL PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.7, sa.18, ss.214-241, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DÖVİZ KURU OYNAKLIĞINDA ASİMETRİK İŞARET VE BOYUT YANLILIĞININ TEST EDİLMESİ: EURO/TL KUR OYNAKLIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.10, sa.25, ss.485-494, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Döviz Kuru Oynaklığındaki Asimetrinin Modellenmesi

18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.120-121