Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of freezing-thawing and thermal shock cycles on physical and mechanical properties of filled and unfilled travertines

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.47, ss.1395-1401, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

P-wave velocity and Schmidt rebound hardness value of rocks under uniaxial compressional loading

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, cilt.48, sa.4, ss.693-696, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Polishing experiments on surface quality of building stone tiles

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.25, sa.4, ss.1707-1711, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dynamic mechanical behavior of some carbonate rocks

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, cilt.47, sa.2, ss.307-312, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Thermal effect on the physical properties of carbonate rocks

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, cilt.47, sa.1, ss.94-103, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of sample size on Schmidt rebound hardness value of rocks

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, cilt.46, sa.4, ss.725-730, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of cement/fly ash ratios on the volcanic slag aggregate lightweight concrete masonry units

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.22, sa.8, ss.1730-1735, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Strength properties of volcanic slag aggregate lightweight concrete for high performance masonry units

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.22, sa.3, ss.135-142, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Abrasion resistance of carbonate rocks used in dimension stone industry and correlations between abrasion and rock properties

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, cilt.45, sa.2, ss.260-267, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of the relation between the specific heat capacity and material properties of some natural building and facing stones

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, cilt.43, sa.5, ss.831-835, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of the Direct Tensile Strength of Granite Rock by Using a New Dumbbell Shape and its Relationship with Brazilian Tensile Strength

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, cilt.221, sa.12094, ss.1-12, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Sample Dimension on Three and Four Points Bending Tests of Fine Crystalline Marble and its Relationship with Direct Tensile Strength

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, cilt.221, sa.12093, ss.1-11, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dairesel Testerelerle Kesme İşleminde Testere Devir Sayısının ve Gürültü Seviyesi Değişimlerinin İncelenmesi

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.19, sa.3, ss.121-126, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mermer Ocak İşletmeciliğinde Elmas Teller ile Kollu Kesiciler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Türkiye Taş Dünyası Taş ve Taş Teknolojileri Dergisi, sa.35, ss.336-342, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Mermer Ocak Kesimi Uygulamalarında Sinterize Elmas Tel Kullanımı

Türkiye Taş Dünyası Taş ve Taş Teknolojileri Dergisi, sa.27, ss.94-100, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Mermer Ocak İşletmeciliğinde Taşeron Uygulama Sistemleri

Türkiye Taş Dünyası Taş ve Taş Teknolojileri Dergisi, ss.176-178, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

RMQR Classification System Application and Comparsion With RMR and Q system

WMESS 2018, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, 3 - 07 Eylül 2018

Doğal Taşların Tuz Kristallenmesine Karşı Direncinin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri ile İlişkisinin İncelenmesi

Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi (MERSEM2017), Antalya, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2017, ss.411-420

Piroteknik Kaya Kırıcı Malzemelerin Mermer Ocaklarında Pasa Söküm İşlemlerinde Kullanılması

Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi, MERSEM 2017, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2017, ss.53-64

Investigation of the solar reflection index values changes of some carbonate rocks depending on the surface properties

Natural stone for cultural heritage: local resources with a global impact, Prague, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Eylül 2017, ss.26-27

A new design test apparatus for determining direct tensile strength of rocks

EUROCK 2016 Rock Mechanics and Rock Engineering: From the Past to the Future, Cappadocia/Turkey., Nevşehir, Türkiye, 29 - 31 Ağustos 2016, ss.295-300 identifier

Türkiye de Yeraltı Yapıları ve Mühendislik Eğitiminde Yeri

1. Ulusal Tünelcilik ve Yer Altı Yapıları Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2016, ss.775-786

Evaluation of the mechanical excavation methods used in underground openings in Turkey

6th International Symposium on Tunnels and Underground Structures in South-East Europe, Split, Hırvatistan, 17 - 18 Mart 2016, ss.44-55

The effect of rock properties on the capillary water absorption coefficients of the different natural stone types

ISRM Regional Symposium EUROCK 2015 & 64th Geomechanics Colloquium, Salzburg, Avusturya, 7 - 10 Ekim 2015, ss.571-576

Bazı Doğal Taşların Farklı Koşullar Altında Dayanım Değerlerinin Değişiminin İncelenmesi

IMCET-2015 Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2015, ss.710-717

Bazı Kayaçlarda Tabakalanma Yönelimine Bağlı Olarak Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Değişimi

XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Afyonkarahisar, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2014, ss.391-396

Investigation of the cutting performance of some carbonate rocks with circular diamond sawing machine

8th Asian Rock Mechanics Symposium, ARMS 2014, Sapporo, Japonya, 14 - 16 Ekim 2014, ss.662-668 identifier

Donma Çözülme ve Termal Şok Koşullarının Bazı Mermerler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

MERSEM’2012 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi, Afyonkarahisar-TÜRKİYE., 13 - 15 Aralık 2012

Investigation of crack propagation in rocks and their tendencies to failure

International Symposium Eurock 2012 - Rock Engineering Technology for Sustainable Underground Construction, Stockholm, 28 - 30 Mayıs 2012

Darbeli Delik Delmede Uç Tipinin İlerleme Hızına ve Pasa İrilik Katsayısına Etkisi

X. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2011, ss.79-85

Doğaltaş İşleme Fabrikalarında Oluşan Gürütü Kirliliği Ölçümleri

The international practical conference on the subject ”The mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection”,9-14, 15-16 Kasım 2011, Baku-Azerbaycan., 15 - 16 Kasım 2011

Relationships of Impact Strength Index ISI With Physico Mechanical And The Chemical Properties of Coals

Forum of Mining Engıneers–2011 International Scientific and Practical Conference, 12 - 15 Ekim 2011, ss.68-75

Evaluation of Some Hardness Index Values of Rocks

22nd World Mining Congress Expo, 11 - 16 Eylül 2011, ss.657-660

Evaluation of empirical equations for assessing the true UCS of rocks

Regional Symposium of the International Society for Rock Mechanics: Rock Engineering in Difficult Ground Conditions - Soft Rocks and Karst, EUROCK 2009, Dubrovnik, Hırvatistan, 29 - 31 Ekim 2009, ss.201-207 identifier

Effect of some processing parameters on surface quality of natural stone tiles

Proceedings of the 7th International Marble and Natural Stone Congress of Turkey (MERSEM 2010), Afyon, Türkiye, 14 - 15 Ekim 2010, ss.419-425

Variation of P wave velocity and Schmidt rebound hardness of igneous rocks under uniaxial compressive stress

Proceedings of 42nd International October Conference on Mining and Metallurgy (IOC 2010), 10 - 13 Ekim 2010, ss.557-560

Effect of heat on some material properties of rocks

Proceedings of 42nd International October Conference on Mining and Metallurgy (IOC 2010), KLADOVO, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 13 Ekim 2010, ss.194-197

Isparta Madencilik Endüstrisi

Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Isparta, Türkiye, 26 Nisan - 03 Mayıs 2010, ss.346-357

SCHMIDT SERTLİK DEĞERİNE NUMUNE BOYUTUNUN ETKİSİ

IX. Bölgesel kaya mekaniği sempozyumu, Konya, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2008, ss.461-471

Schmidt Sertlik Değerine Numune Boyutunun Etkisi

IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Kayamek 2008, 30-31 Ekim 2008, İzmir., Türkiye, 30 - 31 Ekim 2008

Farklı Geometrideki Boşlukların ve Et Kalınlıklarının Bloğun Hafif Yapı Elemanı Dayanımına Etkisinin İncelenmesi

VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Kayamek 2006, 02-03 Kasım 2006, İstanbul., Türkiye, 2 - 03 Kasım 2006

Travertenlerde Gözenek Dolgu Uygulamalarının Kayacın Teknik Özelliklerine Etkisinin Sayısal İncelenmesi

VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Kayamek 2004, 21-22 Ekim 2004, Sivas., Türkiye, 21 Ekim - 22 Mayıs 2004

Volkanik Cüruf Agregaların Yapı Sektöründe Kullanımı

5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 13-14 Mayıs, İzmir., Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2004

Mermer Türlerinin Isı İletkenliği Üzerine Teknik Bir Araştırma

IV.Mermer Sempozyumu Afyon, MERSEM 2003, Afyon, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2003

Yatay Yarma Makinalarının Kullanımında Mermer ve Makina Arasındaki Teknik Özelliklerin Analizi

Türkiye IV. Mermer Sempozyumu, Mersem 2003, 18-19 Aralık 2003, Afyon., Türkiye, 18 - 19 Aralık 2003

Volkanik Cürufların İnşaat Endüstrisinde Hafif Beton Agregası Olarak Değerlendirilme Kriterleri

3. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, 3-4 Aralık 2003, İstanbul., Türkiye, 3 - 04 Aralık 2003

Pomza Kayacı Karakteristik Özellikleri İle Isı Yalıtımı İlişkisinin Analizi

18th International Mining Congress and Exhibition of Turkey - Imcet 2003, 10 - 13 Haziran 2003

Mermer Ocak İşletmeciliğinde Sinterize Elmas Tel Ömrünün Kestirimi Üzerine Bir Analiz

VI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu 10-11 Ekim, Konya., Türkiye, 10 - 11 Ekim 2002

Mermer Ocak İşletmeciliğinde Kullanılan Elmas Tel ve Boncukların Aşınma Dinamiği Üzerine Bir İnceleme

17th International Mining Congress and Exhibition of Turkey - Imcet 2001, 19 - 22 Haziran 2001

Blok İşletmeciliğinde Elmas Tel ve Boncuk Performans Analizi

Türkiye III. Mermer Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2001, Afyon., Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2001

Kitap & Kitap Bölümleri