Mermer Ocak İşletmeciliğinde Kullanılan Elmas Tel ve Boncukların Aşınma Dinamiği Üzerine Bir İnceleme


GÜNDÜZ L., DEMİRDAĞ S.

17th International Mining Congress and Exhibition of Turkey - Imcet 2001, 19 - 22 June 2001

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text