Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2012 Doktora

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

 • 2001 - 2004 Yüksek Lisans

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Türkiye

 • 1996 - 2001 Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Doktora

  KOSGEB Genel Destek Programının Firmalar Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Göller Bölgesi Uygulaması

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

 • 2004 Yüksek Lisans

  Çokuluslu İşletmelerde Yönetici Seçme Politikalarının Değerlendirilmesi

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce