Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Public perception of landscape restoration along a degraded urban streamside

LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT, cilt.23, sa.1, ss.24-33, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Jeolojik Miras Niteliğindeki Doğal Taşların Peyzaj Tasarımında Kullanım Olanakları

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), cilt.4, sa.0, ss.69-89, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The landscape reclamation alternatives of marble quarries as an example of a degraded site in Isparta

Journal of Scientific Research and Studies, cilt.4, sa.12, ss.356-365, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mermer Ocakları Peyzaj Reklamasyonunda Yenilikçi Yaklaşımlar

Plant (Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi), cilt.7, sa.24, ss.170-174, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Design of the Urban Street Trees and Problems in Turkey

Formation of Urban Green Areas, cilt.1, sa.9, ss.43-54, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mezun peyzaj mimarlarının eğitim ve öğretimden beklentileri

Turkish Journal of Forestry, cilt.12, sa.2, ss.131-140, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An Assessment about urbanlandscapes in the context of biodiversity and ecosystem services: A case study in Isparta ÇayboyuDistrict.

11th ICON-LA LAndscape Architecture Conferences Towards Sustainable Urban Environments, Sankt-Peterburg, Rusya, 6 - 07 Haziran 2018, ss.17-18

Gri Altyapı Mı? Yesil Altyapı Mı?

Türkiye Peyzajları 3. Ulusal Konferansı, Antalya, Türkiye

Kent Parklarının Yeşil Altyapı Sistemlerindeki Yeri

Türkiye Peyzajları 3. Ulusal Konferansı, Antalya, Türkiye

Peyzaj Tasarımında Inovatif Uygulamalar: Kendi kendine yeten parklar.

ULUSLARARASI KENTLESME VE ÇEVRE SORUNLARI SEMPOZYUMU: Degisim/Dönüsüm/Özgünlük ISUEP 2018, Eskişehir, Türkiye

Yesil Otoparklar

ULUSLARARASI KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI SEMPOZYUMU Degisim/Dönüsüm/Özgünlük ISUEP 2018, Eskişehir, Türkiye

Permaculture for Ecological Design

Ecology 2018 International Congress, Kastamonu, Türkiye

The Power of Historical Landscapes of Turkey

11th ICON-LA LAndscape Architecture Conferences Towards Sustainable Urban Environments, Rusya

Gri Altyapı Mı? Yeşil Altyapı Mı?

Türkiye Peyzajları 3. Ulusal Konferansı, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019

Kent Parklarının Yeşil Altyapı Sistemlerindeki Yeri

Türkiye Peyzajları 3. Ulusal Konferansı, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019

Peyzaj Mimarlığı Lisansüstü Bilimsel Çalışmalarının ArGe Uygulamaları Kapsamında İrdelenmesi

2. Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Öğretim Çalıştayı (Özet) Bildiriler Kitabı, Düzce, Türkiye, 4 - 07 Temmuz 2018, cilt.242

Çevre Dostu Tasarım Yaklaşımı: Yeşil Otoparklar

ULUSLARARASI KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI SEMPOZYUMU: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük ISUEP 2018, 28 - 30 Haziran 2018

The Power of Historical Landscapes of Turkey

11th ICON-LA LAndscape Architecture Conferences Towards Sustainable Urban Environments, 6 - 07 Haziran 2018

An Assessment about urban landscapes in the context of biodiversity and ecosystem services: a case study in Isparta Çayboyu District

Landscape architecture:Towards sustainable urban environments, St. PETERSBURG, Rusya, 6 - 08 Haziran 2018, ss.20

Wooden sculptures in Garden: Art in landscape designs

ISFOR 2017, International Symposium on New Horizons in Forestry, Isparta, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2017, cilt.1, ss.304

Ekolojik Mimarlık ve Yeşil Binalar

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, 12 - 15 Eylül 2017

İklim Değişikliği ve Yeşil Altyapı Sistemleri

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, 12 - 15 Eylül 2017

Kentlileşme Paradoksu “Kentsel Tarım”

6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi “Söylem ve Eylem”, Türkiye, 8 - 11 Aralık 2016

Kent imar planları ve kentsel tasarımda yaşanan mevcut sorunlar ve irdelenmesi

16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2016

Peyzaj onarımı için bütüncül planlama modeli önerisi ve süreçleri

Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014

“Sağlıklı Kent” Olma Yolunda Kentsel Yeşil Alanların Rolü

2. International Davraz Congress, 29 - 31 Mayıs 2014, ss.2247-2270

The Importance of Climate-Based Construction in Build Up Areas

International Construction Congress, 11 - 13 Ekim 2012

Can mining area be converted into the tourism center?

1st International, 4th National Egirdir Tourism Symposium, 1 - 04 Aralık 2011

CAN MINING AREAS BE CONVERTED INTO THE TOURISM CENTRE

1.ULUSLARARASI EĞİRDİR TURİZM SEMPOZYUMY, 1 - 04 Aralık 2011

Mezun Peyzaj Mimarlarının Eğitim ve Öğretimden Beklentileri

Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı (PEMAT2010), Türkiye, 10 - 13 Haziran 2010

Bologna Süreci ve Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı Öğretimine Etkisi

Peyzaj Mimarlığı Akademik Toplantısı, (Sözlü Sunum), Isparta, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2009, ss.35-62

Kent Kimliği Üzerinde Kent Ormanlarının Rolü ve Etkisi.

SDÜ 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2007

Yeşil Alanların Kentlerde Estetik ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Isparta Çayboyu Mevkii Örneği

Peyzaj Mimarları Odası Peyzaj Mimarlığı III. Kongresi, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2007

An Assessment On The Ecotourism Potential Of Turkey

The 30th International Forestry Students’xx Symposium, 9 - 24 Eylül 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

Future Landscape Constructions: Green Infrastructures (GI)

New Approaches to Spatial Planning and Design, Murat Özyavuz, Editör, Peterlang, -, 2019

Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans ve Doktora Program Çıktılarının İrdelenmesi

50. Yılında Peyzaj Mimarlığı Eğitimi ve Öğretimi Düzce Üniversitesi Yayınları, Uzun, Osman Köylü, Pınar Özdede Bacı, Sinem Gültekin Pınar Müderrisoğlu,Haldun, Editör, Düzce Üniversitesi Yayınları, Düzce, ss.273-284, 2019

Kent İmar Planları Ve Kentsel Tasarımda Yaşanan Mevcut Sorunlar Ve İrdelenmesi.

Türkiye’de Mekansal ve Bölgesel Dönüşümler, Prof. Dr. Kadir Temurçin, Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta, ss.277-288, 2017