Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Assessment about urbanlandscapes in the context of biodiversity and ecosystem services: A case study in Isparta ÇayboyuDistrict.

11th ICON-LA LAndscape Architecture Conferences Towards Sustainable Urban Environments, Sankt-Peterburg, Russia, 6 - 07 June 2018, pp.17-18

Gri Altyapı Mı? Yesil Altyapı Mı?

Türkiye Peyzajları 3. Ulusal Konferansı, Antalya, Turkey

Kent Parklarının Yeşil Altyapı Sistemlerindeki Yeri

Türkiye Peyzajları 3. Ulusal Konferansı, Antalya, Turkey

Peyzaj Tasarımında Inovatif Uygulamalar: Kendi kendine yeten parklar.

ULUSLARARASI KENTLESME VE ÇEVRE SORUNLARI SEMPOZYUMU: Degisim/Dönüsüm/Özgünlük ISUEP 2018, Eskişehir, Turkey

Yesil Otoparklar

ULUSLARARASI KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI SEMPOZYUMU Degisim/Dönüsüm/Özgünlük ISUEP 2018, Eskişehir, Turkey

Permaculture for Ecological Design

Ecology 2018 International Congress, Kastamonu, Turkey

The Power of Historical Landscapes of Turkey

11th ICON-LA LAndscape Architecture Conferences Towards Sustainable Urban Environments, Russia

Gri Altyapı Mı? Yeşil Altyapı Mı?

Türkiye Peyzajları 3. Ulusal Konferansı, Turkey, 7 - 09 November 2019

Kent Parklarının Yeşil Altyapı Sistemlerindeki Yeri

Türkiye Peyzajları 3. Ulusal Konferansı, Turkey, 7 - 09 November 2019

Peyzaj Mimarlığı Lisansüstü Bilimsel Çalışmalarının ArGe Uygulamaları Kapsamında İrdelenmesi

2. Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Öğretim Çalıştayı (Özet) Bildiriler Kitabı, Düzce, Turkey, 4 - 07 July 2018, vol.242

Çevre Dostu Tasarım Yaklaşımı: Yeşil Otoparklar

ULUSLARARASI KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI SEMPOZYUMU: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük ISUEP 2018, 28 - 30 June 2018

The Power of Historical Landscapes of Turkey

11th ICON-LA LAndscape Architecture Conferences Towards Sustainable Urban Environments, 6 - 07 June 2018

Wooden sculptures in Garden: Art in landscape designs

ISFOR 2017, International Symposium on New Horizons in Forestry, Isparta, Turkey, 16 - 18 October 2017, vol.1, pp.304

Ekolojik Mimarlık ve Yeşil Binalar

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, 12 - 15 September 2017

İklim Değişikliği ve Yeşil Altyapı Sistemleri

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, 12 - 15 September 2017 Sustainable Development

Kentlileşme Paradoksu “Kentsel Tarım”

6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi “Söylem ve Eylem”, Turkey, 8 - 11 December 2016

Peyzaj onarımı için bütüncül planlama modeli önerisi ve süreçleri

Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Turkey, 18 - 20 September 2014

The Importance of Climate-Based Construction in Build Up Areas

International Construction Congress, 11 - 13 October 2012

Can mining area be converted into the tourism center?

1st International, 4th National Egirdir Tourism Symposium, 1 - 04 December 2011

CAN MINING AREAS BE CONVERTED INTO THE TOURISM CENTRE

1.ULUSLARARASI EĞİRDİR TURİZM SEMPOZYUMY, 1 - 04 December 2011

Mezun Peyzaj Mimarlarının Eğitim ve Öğretimden Beklentileri

Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı (PEMAT2010), Turkey, 10 - 13 June 2010

Bologna Süreci ve Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı Öğretimine Etkisi

Peyzaj Mimarlığı Akademik Toplantısı, (Sözlü Sunum), Isparta, Turkey, 22 - 24 April 2009, pp.35-62

Kent Kimliği Üzerinde Kent Ormanlarının Rolü ve Etkisi.

SDÜ 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Turkey, 14 - 16 November 2007 Sustainable Development

An Assessment On The Ecotourism Potential Of Turkey

The 30th International Forestry Students’xx Symposium, 9 - 24 September 2002 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Future Landscape Constructions: Green Infrastructures (GI)

in: New Approaches to Spatial Planning and Design, Murat Özyavuz, Editor, Peterlang, -, 2019

Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans ve Doktora Program Çıktılarının İrdelenmesi

in: 50. Yılında Peyzaj Mimarlığı Eğitimi ve Öğretimi Düzce Üniversitesi Yayınları, Uzun, Osman Köylü, Pınar Özdede Bacı, Sinem Gültekin Pınar Müderrisoğlu,Haldun, Editor, Düzce Üniversitesi Yayınları, Düzce, pp.273-284, 2019

Kent İmar Planları Ve Kentsel Tasarımda Yaşanan Mevcut Sorunlar Ve İrdelenmesi.

in: Türkiye’de Mekansal ve Bölgesel Dönüşümler, Prof. Dr. Kadir Temurçin, Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU, Editor, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta, pp.277-288, 2017