Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Public perception of landscape restoration along a degraded urban streamside

LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT, vol.23, no.1, pp.24-33, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Jeolojik Miras Niteliğindeki Doğal Taşların Peyzaj Tasarımında Kullanım Olanakları

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), vol.4, no.0, pp.69-89, 2019 (Other Refereed National Journals)

The landscape reclamation alternatives of marble quarries as an example of a degraded site in Isparta

Journal of Scientific Research and Studies, vol.4, no.12, pp.356-365, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Mermer Ocakları Peyzaj Reklamasyonunda Yenilikçi Yaklaşımlar

Plant (Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi), vol.7, no.24, pp.170-174, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Design of the Urban Street Trees and Problems in Turkey

Formation of Urban Green Areas, vol.1, no.9, pp.43-54, 2012 (International Refereed University Journal)

Mezun peyzaj mimarlarının eğitim ve öğretimden beklentileri

Turkish Journal of Forestry, vol.12, no.2, pp.131-140, 2011 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Assessment about urbanlandscapes in the context of biodiversity and ecosystem services: A case study in Isparta ÇayboyuDistrict.

11th ICON-LA LAndscape Architecture Conferences Towards Sustainable Urban Environments, Sankt-Peterburg, Russia, 6 - 07 June 2018, pp.17-18

Gri Altyapı Mı? Yesil Altyapı Mı?

Türkiye Peyzajları 3. Ulusal Konferansı, Antalya, Turkey

Kent Parklarının Yeşil Altyapı Sistemlerindeki Yeri

Türkiye Peyzajları 3. Ulusal Konferansı, Antalya, Turkey

Peyzaj Tasarımında Inovatif Uygulamalar: Kendi kendine yeten parklar.

ULUSLARARASI KENTLESME VE ÇEVRE SORUNLARI SEMPOZYUMU: Degisim/Dönüsüm/Özgünlük ISUEP 2018, Eskişehir, Turkey

Yesil Otoparklar

ULUSLARARASI KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI SEMPOZYUMU Degisim/Dönüsüm/Özgünlük ISUEP 2018, Eskişehir, Turkey

Permaculture for Ecological Design

Ecology 2018 International Congress, Kastamonu, Turkey

The Power of Historical Landscapes of Turkey

11th ICON-LA LAndscape Architecture Conferences Towards Sustainable Urban Environments, Russia

Gri Altyapı Mı? Yeşil Altyapı Mı?

Türkiye Peyzajları 3. Ulusal Konferansı, Turkey, 7 - 09 November 2019

Kent Parklarının Yeşil Altyapı Sistemlerindeki Yeri

Türkiye Peyzajları 3. Ulusal Konferansı, Turkey, 7 - 09 November 2019

Peyzaj Mimarlığı Lisansüstü Bilimsel Çalışmalarının ArGe Uygulamaları Kapsamında İrdelenmesi

2. Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Öğretim Çalıştayı (Özet) Bildiriler Kitabı, Düzce, Turkey, 4 - 07 July 2018, vol.242

Çevre Dostu Tasarım Yaklaşımı: Yeşil Otoparklar

ULUSLARARASI KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI SEMPOZYUMU: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük ISUEP 2018, 28 - 30 June 2018

The Power of Historical Landscapes of Turkey

11th ICON-LA LAndscape Architecture Conferences Towards Sustainable Urban Environments, 6 - 07 June 2018

An Assessment about urban landscapes in the context of biodiversity and ecosystem services: a case study in Isparta Çayboyu District

Landscape architecture:Towards sustainable urban environments, St. PETERSBURG, Russia, 6 - 08 June 2018, pp.20

Wooden sculptures in Garden: Art in landscape designs

ISFOR 2017, International Symposium on New Horizons in Forestry, Isparta, Turkey, 16 - 18 October 2017, vol.1, pp.304

Ekolojik Mimarlık ve Yeşil Binalar

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, 12 - 15 September 2017

İklim Değişikliği ve Yeşil Altyapı Sistemleri

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, 12 - 15 September 2017 Sustainable Development

Kentlileşme Paradoksu “Kentsel Tarım”

6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi “Söylem ve Eylem”, Turkey, 8 - 11 December 2016

Peyzaj onarımı için bütüncül planlama modeli önerisi ve süreçleri

Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Turkey, 18 - 20 September 2014

The Importance of Climate-Based Construction in Build Up Areas

International Construction Congress, 11 - 13 October 2012

Can mining area be converted into the tourism center?

1st International, 4th National Egirdir Tourism Symposium, 1 - 04 December 2011

CAN MINING AREAS BE CONVERTED INTO THE TOURISM CENTRE

1.ULUSLARARASI EĞİRDİR TURİZM SEMPOZYUMY, 1 - 04 December 2011

Mezun Peyzaj Mimarlarının Eğitim ve Öğretimden Beklentileri

Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı (PEMAT2010), Turkey, 10 - 13 June 2010

Bologna Süreci ve Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı Öğretimine Etkisi

Peyzaj Mimarlığı Akademik Toplantısı, (Sözlü Sunum), Isparta, Turkey, 22 - 24 April 2009, pp.35-62

Kent Kimliği Üzerinde Kent Ormanlarının Rolü ve Etkisi.

SDÜ 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Turkey, 14 - 16 November 2007 Sustainable Development

Yeşil Alanların Kentlerde Estetik ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Isparta Çayboyu Mevkii Örneği

Peyzaj Mimarları Odası Peyzaj Mimarlığı III. Kongresi, Turkey, 22 - 24 November 2007

An Assessment On The Ecotourism Potential Of Turkey

The 30th International Forestry Students’xx Symposium, 9 - 24 September 2002 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Future Landscape Constructions: Green Infrastructures (GI)

in: New Approaches to Spatial Planning and Design, Murat Özyavuz, Editor, Peterlang, -, 2019

Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans ve Doktora Program Çıktılarının İrdelenmesi

in: 50. Yılında Peyzaj Mimarlığı Eğitimi ve Öğretimi Düzce Üniversitesi Yayınları, Uzun, Osman Köylü, Pınar Özdede Bacı, Sinem Gültekin Pınar Müderrisoğlu,Haldun, Editor, Düzce Üniversitesi Yayınları, Düzce, pp.273-284, 2019

Kent İmar Planları Ve Kentsel Tasarımda Yaşanan Mevcut Sorunlar Ve İrdelenmesi.

in: Türkiye’de Mekansal ve Bölgesel Dönüşümler, Prof. Dr. Kadir Temurçin, Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU, Editor, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta, pp.277-288, 2017