Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Distribution of rose hip (Rosa canina L.) under current and future climate conditions

Regional Environmental Change, cilt.20, sa.3, ss.1-13, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Habitat suitability mapping of stone pine (Pinus pinea L.) under the effects of climate change

Biologia, cilt.75, sa.12, ss.2175-2187, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Visitor perception of recreational ecosystem services and their role in landscape management of Golcuk Nature Park, Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, cilt.27, ss.202-213, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kültürel ekosistem hizmetlerinin sosyal medya fotoğrafları kullanılarak modellenmesi: Eskişehir örneği

Turkiye Ormancılık Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.95-105, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kütahya İlinin Turizm Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi

International Social Sciences Studies Journal, cilt.6, sa.54, ss.108-118, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beyşehir Gölü ve Kızıldağ Milli Parkı Sınır Değişikliğinin Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı Açısından Analizi

lnternational Journal of Geography and Geography Education, sa.41, ss.292-318, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Present and Future Potential Distribution of the Pinus Nigra Arnold. and Pinus Slyvestris L. Using Maxent Model

International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), cilt.9, sa.4, ss.787-798, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Burdur’da Doğa Turizmi İle İlişkili Alternatif Rotaların Belirlenmesi

lnternational Journal of Geography and Geography Education, sa.40, ss.332-346, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of urban road trees in terms of ecosystem services according to climate change scenarios and species distribution model: The case of Robinia pseudoacacia L.

Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi, cilt.20, ss.142-148, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Halk ve Ziyaretçilerin Isparta İslamköy’de kırsal turizme ilişkin talep ve eğilimlerinin belirlenmesi

Eurasian Education Literature Journal, sa.3, ss.160-171, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kıyı Alanlarının Rekreasyonel Amaçlı Alternatif Kullanımının Artvin Örneğinde İrdelenmesi

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.49-52, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırsal Turizmin Fiziksel Sosyal ve Kültürel Etkileri Konusunda Halkın Görüşleri: Artvin Örneği

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.11-18, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırsal turizm türlerinin belirlenmesinde bir araç: Ekosistem hizmetleri yaklaşımı

Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.74-81, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Peyzaj Tasarımı

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.6, sa.13, ss.109-119, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin kalite kriterlerinin belirlenmesi

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.220-230, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining Potential of Coastal Areas in Producing Ecosystem Services by using AHP Method A Case Study in Artvin

Asian Journal of Applied Science, cilt.3, sa.4, ss.779-788, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Artvin kenti ilköğretim okul bahçelerinin nitelik ve niceliksel durumunun coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak belirlenmesi

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.172-184, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An Assessment about urbanlandscapes in the context of biodiversity and ecosystem services: A case study in Isparta ÇayboyuDistrict.

11th ICON-LA LAndscape Architecture Conferences Towards Sustainable Urban Environments, Sankt-Peterburg, Rusya, 6 - 07 Haziran 2018, ss.17-18

Corine Verileri ile Antalya ili 1990 - 2018 Yılları Arasında Arazi Örtüsü Değı̇şiminin Analı̇zi

BİLTEK Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.15

CBS Analizleri Kullanılarak Antalya Kenti Muratpaşa İlçesi Açık ve Yeşil Alanlarının İrdelenmesi

BİLTEK Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 Aralık 2019, ss.19

Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Yoğunluk ve Erişilebilirlik Analizi, Karaman Kenti Örneği

Uluslararası 24 KASIM BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM VE YENİLİKÇİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, 23 - 24 Kasım 2019, ss.88

Uydu Verileri ile Sulak Alanların İzlenmesi: Burdur Gölü Örneği

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (11th ICoSReSSE), 8 - 10 Kasım 2019, ss.116

Çok Kriterli Analiz Yöntemiyle Kütahya İli’nin Turizm Ve Rekreasyonel Potansiyelinin belirlenmesi

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (11th ICoSReSSE), 8 - 10 Kasım 2019, ss.85

Yerel Halk ve Ziyaretçilerin Isparta İslamköy’de Kırsal Turizme İlişkin Talep ve Eğilimlerinin Belirlenmesi”

III. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi’ne, 2019 (IIInd International Tourism And Cultural Heritage Congress, 2019), Muğla, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019, cilt.0, sa.0, ss.1

Turizm Stratejilerinin Ankara Haymana İlçesi nde Geliştirilme Olanakları

İkinci Uluslararası Sakarya Meydan Muharabesi ve Haymana Sempozyumu, 21 - 22 Eylül 2017

An Assessment about urban landscapes in the context of biodiversity and ecosystem services: a case study in Isparta Çayboyu District

Landscape architecture:Towards sustainable urban environments, St. PETERSBURG, Rusya, 6 - 08 Haziran 2018, ss.20

An Examination of the global climate change in terms of climate regulation services in urban landscapes

Landscape architecture:Towards sustainable urban environments, St. PETERSBURG, Rusya, 6 - 08 Haziran 2018, ss.19-20

An Assessment about aesthetic and visual perception in the urban city centre of Isparta

Landscape architecture:Towards sustainable urban environments, St. Petersburg, Rusya, 6 - 08 Haziran 2018, ss.49

An Assesment of Potential for Coastal Ecosystem Services İn Artvin

International Symposium on New Horizons in Forestry, 18 - 20 Ekim 2017, ss.193

Determination of recreational potential of botanic gardens ‘Case of Batumi Botanic Garden

International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies, 15 - 17 Mayıs 2017

Contributions of the urban-green spaces to the recreational necessity: A case study of Artvin Çoruh Park.

International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies, 15 - 17 Mayıs 2017

Some native grass species that potential for ornemental plants case of Artvin region

International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies, 15 - 17 Mayıs 2017

Topography as a factor of landscape design process

XI. European Conference onSocial and Behavioral Sciences, Roma, İtalya, 1 - 04 Eylül 2016

Peyzaj tasarımı eğitimine bilişim teknolojilerinin entegrasyonu

7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 6 - 08 Haziran 2013

Ekosistem Servisleri ve Toplum Refahı

Ekoloji 2013 Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2013, ss.44

Artvin kenti çocuk oyun alanlarının yeterlilik açısından irdelenmesi

Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012, cilt.2

Sürdürülebilir Ekolojik Yaşam Konusunda Bir Değerlendirme Ekolojik Mimarlık

Mimarlık Eğitiminin Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

İSLAMKÖY KENTSEL SİT ALANINDA PEYZAJ TASARIMI KARARLARI

KÜLTÜREL MİRAS DEĞERİ, YEREL KİMLİĞİ ve KÖY PLANLAMASI &TASARIMI AÇISINDAN İSLAMKÖY’ÜN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ, Prof. Dr. Atila Gül, Editör, Astana Yayınları, Ankara, ss.299-310, 2020

Bodrum İlçesi’nin 1990-2018 Yılları Arasındaki Arazi Örtüsü Değişimi

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma Makaleleri, Prof.Dr. Ester Eti AKYÜZ LEVİ, Doç. Dr. Yasin DÖNMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Bilge ŞİMŞEK İLHAN, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.181-198, 2019

Amasya’da Kültür Turizmi Rotaları:Kültürel Peyzaj Potansiyeli Bağlamında Ağ Analizine Dayalı Bir Değerlendirme

Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Yeni Ufuklar, Latif Gürkan Kaya, Editör, Gece Akademi, 2019

Topography as a factor in landscape design process.

Current Researches in Geopraphy, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Kosyo Stoychev, Editör, IASSR Publications, ss.114-121, 2017

Cultural Ecosytem Services and Human Well-Being

Sustainable Landscape Planning and Design, Murat Özyavuz, Editör, PETER LANG, ss.173-181, 2017

Diğer Yayınlar