Education Information

Education Information

 • 2019 - 2021 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Turkey

 • 2018 - 2020 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Web Tasarımı Ve Kodlama, Turkey

 • 2016 - 2018 Undergraduate

  Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Turkey

 • 2016 - 2018 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Programı, Turkey

 • 2014 - 2016 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Spor Yönetimi Programı, Turkey

 • 2012 - 2016 Expertise In Medicine

  Suleyman Demirel University, Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 2012 - 2014 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, Turkey

 • 2006 - 2012 Postgraduate

  Ege University, Faculty Of Medicine, Turkey

Dissertations

 • 2021 Postgraduate

  Validity and Reliability Study of the Sports Injury Prevention Awareness Scale

  Suleyman Demirel University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2016 Expertise In Medicine

  Venöz yetmezlikli hastalarda kalf kası egzersizlerinin venöz fonksiyona ve kas gücüne etkisi

  Suleyman Demirel University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Spor Hekimliği Anabilim Dalı