Publications & Works

Articles Published in Other Journals

HAYVAN ÇİFTLİĞİ ROMANINDAKİ AST ÜST İLİŞKİLERİNİN EFENDİ-KÖLEDİYALEKTİĞİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

ULUSLARARASIİKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELERDERGİSİ, pp.319-332, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlıkta Nesnelerin İnterneti: Betimleyici BirAraştırma

Cemil Meriç 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, 23 - 25 November 2018