HAYVAN ÇİFTLİĞİ ROMANINDAKİ AST ÜST İLİŞKİLERİNİN EFENDİ-KÖLEDİYALEKTİĞİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ


Bozkurt K., GÜNAY A., ÇELİK R.

ULUSLARARASIİKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELERDERGİSİ, pp.319-332, 2018 (Peer-Reviewed Journal)