Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Functionalization of oxabenzonorbornadiene: Manganese(III)-mediated oxidative addition of dimedone

JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY, cilt.30, sa.9, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Chloroacetonylation of C=C double bonds promoted by manganese(III) acetate

TETRAHEDRON LETTERS, cilt.53, sa.5, ss.550-552, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis of bromo-conduritol-B and bromo-conduritol-C as glycosidase inhibitors

CARBOHYDRATE RESEARCH, cilt.344, sa.4, ss.426-431, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Synthesis of phenyl-substituted conduritol B and its mechanism of formation

HELVETICA CHIMICA ACTA, cilt.90, sa.11, ss.2227-2235, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mangan(III)asetat Eşliğinde 2-(3-Bromo-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-epoksinaftalen-2-il)-3-hidroksi-5,5-dimetilsiklohekze-2-enon’un Sentezi ve Gümüş Tuzları İle Reaksiyonu

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.956-960, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yeni Bir Yöntemle Asenaftenin Asetoksilasyonu

10. Uluslararası Kozmetik Kimyası retimi Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2020, ss.54

Oksabenzonorbornadienin İki Kademede Asetonilasyonu

7. İlaç Kimyası Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 Mart 2019 - 17 Mart 1919

Addition of Acetylacetone to Benzonorbornadiene Catalyzed by Palladium and Silver

4th OrganicChemistry Congress, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2018, ss.194

Investigation of hydrates and hemiacetals forms of quinolinequinone derivatives by NMR spectroscopy

1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, ss.92

Mn(III)asetat Katalizörlüğünde Norbornenin Oksidatif Alkilasyonu

29. Ulusal Kimya Kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Eylül 2017, ss.375

Investigation of hydrates and hemiacetals forms of quinoline -and isoquinolinequinone-6,7-epoxides by NMR spectroscopy

Trans mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry TRAMECH VIII, Antalya, Türkiye, 10 - 15 Kasım 2015, ss.151

Mn(III)acetate mediated reactions of 1,3-cyclohexadione with bicyclic olefines

Anatolian Conference on Synthetic organic Chemistry, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Mart 2015, ss.115

İzokinolin-Konduritol Hibrit Moleküllerinin Sentezine Doğru

XXVI. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla/Fethiye, Türkiye, 1 - 06 Ekim 2012, ss.143

Synthesis of Quinoline-Conduritol Hybride Molecules

The Sixth Jordian International Conference of Chemistry and The 11th Jordian Chemical Conference, Irbid, Ürdün, 19 - 21 Nisan 2011, ss.146

Rijit Yapıya Sahip Gama-Amino Alkollerin Sentezi

XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Kıbrıs/ Gazimagusa, Türkiye, 6 - 10 Ekim 2008

International Conference On Organic Chemistry

Synthesis of phenyl and bromo substıtued conduritols, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Haziran 2007, ss.110

Cerium(IV)ammonium nitrate (CAN) mediated reactions of 1,3-dicarbonyl compounds with bicyclic olefines

International Conference On Organic Chemistry, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Haziran 2007, ss.79

Konduritol Türerevlerinin Yeni Yöntemlerle Sentzi

XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2006

Atom Transfer Reaksiyonu: alkenlere 1,3-Dikarbonil Bileşiklerinin Katılmasında Yeni Bir Strateji

XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası/ Aydın, Türkiye, 30 Eylül - 04 Ekim 2005