Publications & Works

Articles Published in Other Journals

KIRSAL BÖLGELERDE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN ARTIRILMASINAYÖNELİK YEŞİL GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.28, pp.284-294, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİR UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ÖRNEĞİ OLARAK AĞ VE TEKNOLOJİ ODAKLI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK PROJESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.10, pp.275-289, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

POSSIBLE EFFECTS OF INDUSTRY 4.0 ON THE ENTREPRENEURSHIP

Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.5, no.28, pp.3283-3393, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ DESTEKLERİN GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNDE KARŞILAŞTIRILMASI1

Artuklu Kaime Uluslararasıİktisadi ve İdariAraştırmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.16-30, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Y KUŞAĞININ YAŞAM TARZININ KARİYER DEĞERLERİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMASI

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.32, pp.525-556, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’DE DİJİTAL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDEBULUT BİLİŞİM

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.23, no.4, pp.1409-1424, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

HE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL TRAITS AND ENTREPRENEURSHIP A RESEARCH ON STUDENTS AT SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.5, no.1, pp.39-63, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

IRAK UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNKARİYER DEĞERLERİ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.30, pp.104-137, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

KUŞAKLARIN KARİYER YAKLAŞIMLARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.16, pp.373-393, 2017 (Other Refereed National Journals)

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİM ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI: IRAK-TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.28, pp.157-192, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

HAVALİMANI KARBON AKREDİTASYONU SÜRECİ UYGULAMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİNDE HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNİN KULLANILMASI

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.4, pp.1013-1030, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanında Aranan Nitelikler: Isparta Örneği

İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.19, no.1, pp.87-122, 2017 (Other Refereed National Journals)

Bankacılık Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından YetenekYönetimi Üzerine Bir Araştırma

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.3, no.3, pp.720-733, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Azerbaycan da İnsan Kaynakları Yönetimi nin Gelişimi ve Fonksiyonları

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.188-199, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Y Kuşağının İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Bir Model Mutluluk Yönetimi

Akademik Bakış Dergisi, no.58, pp.560-572, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akademik Personelin Cam Tavan Sendromu Üzerine Bir Araştırmaa Isparta Meslek Yüksekokulu Kadın Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, vol.25, pp.1-17, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Siyasi Liderlerden Beklenen Liderlik ve İletişim Tarzları Y Kuşağı Üzerine Bir Araştırma

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.71, no.3, pp.855-888, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sessiz Milyonların Sözcüsü Süleyman Demirel in Söylemlerinin Yüksek Düşük Bağlam İletişim Açısından Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.1055-1063, 2016 (Other Refereed National Journals)

X Y ve Z KUŞAĞI ENGELLİLERİNİN TURİZME ERİŞEBİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.24-49, 2016 (Other Refereed National Journals)

X Y ve Z Kuşağı Engellilerinin Turizme Erişebilirliğinin Karşılaştırılması

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.24-49, 2016 (Other Refereed National Journals)

Y KUŞAĞININ BİR SİYASAL İLETİŞİM ARACI POLITAINMENT ÖNERİSİ EĞLENCELİ SİYASET SİYASAL EĞLENCE

The Journal of International Social Research, vol.9, no.43, pp.1863-1872, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Research On Evaluation Of Cultural Communication Differences For Refugee Students In Z Generation A Case Study of Gurkan Imam Hatıp High School

Türk Dünyası Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.32-38, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

TURİZM SEKTÖRÜNDE ENGELLİLER İLE İLETİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Erciyes İletişim Dergisi, vol.4, no.3, pp.36-56, 2016 (Other Refereed National Journals)

Y Kuşağının İletişim Sorunlarının Analizi ve Çözüm Önerileri Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Örneği

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.3, no.11, pp.32-50, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turizm Sektöründe Engelliler İle İletişimin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma

Erciyes İletişim Dergisi ” Akademia”, vol.4, no.3, pp.36-56, 2016 (Other Refereed National Journals)

KUŞAKLARIN SİYASAL İLETİŞİM KÜLTÜR VE LİDERLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

MAKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.3, pp.7-33, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dede Korkut Hikâyelerinin Liderlik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

International Journal of SocialSciences and Education Research, vol.1, no.2, pp.536-552, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Y Kuşağı Bakış Açısıyla Öğrenci Sorunları ve Çözüm Önerileri Isparta Meslek Yüksekokulu Örneği

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.1, no.1, pp.240-251, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dede Korkut Hikayelerinin Liderlik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

International Journal of Social Sciences Education Research (IJSSER), vol.1, no.2, pp.518-535, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EVALUATION OF GENERATION IN TERMS OF POLITICAL COMMUNICATION CULTURE AND LEADERSHIP

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.2, no.3, pp.7-33, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Organizasyonlarda Öz Liderliğin İç Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma

4th International EMI Entrepreneurship Social Science Congress, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019

Girişimcilik Farkındalık Mekanizması: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği

4. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi, Muğla, Turkey, 17 - 20 October 2019

ENGELLİ BİREYLERİN İSTİHDAM MODELLERİ ÜZERİNE BİR SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI

5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018, pp.328-353 Sustainable Development

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÖRNEKLERİ İLE AHİ TEŞKİLATI

5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018, pp.176

Y KUŞAĞININ YAŞAM TARZI VE KARİYER DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

6. Örgütsel Davranış Kongresi, Isparta, Turkey, 2 - 03 November 2018, pp.139-148

COMPARISON OF SUPPORTS IN THE ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEM IN THE BANKING SECTOR

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.51-56

POSSIBLE EFFECTS OF INDUSTRY 4.0 ON THEENTREPRENEURSHIP

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.1283-1287

LEGAL EVALUATION OF MOBBING IN THE BUSINESS LIFE

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, Isparta, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.214-217

APPROACH OF EFQM EXCELLENCE MODEL AND PDCA(PLAN DO CHECK ACT) CYCLE IN TERMS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, Isparta, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.218-221

Havalimanı Karbon Akreditasyonu Süreci Uygulamalarının İyileştirilmesinde Hata Türü ve Etkileri Analizinin Kullanılması Üzerine Bir Araştırma

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.812-814

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetim Algısının Sürdürülebilirliğinin Kültürel Açıdan Karşılaştırılması: IRAK-TÜRKİYE Örneği

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.810-813

Y KUŞAĞININ SİYASİ LİDERLERDEN BEKLENEN LİDERLİK VE İLETİŞİM TARZLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.648-656

Digital Human Resources Management in Tourism Sector

6 th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Prag, 12 - 14 May 2017, pp.138

Effects of Smart Tourism Applications on Human Resources Functions

III. International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, 27 - 29 April 2017, pp.45

Bankacılık Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Yetenek Yönetimi Üzerine Bir Araştırma

2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.119

Azerbaycan da İnsan Kaynakları Yönetimi nin Gelişimi ve Fonksiyonları

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016, pp.127

Akademik Personelin Cam Tavan Sendromu Üzerine Bir Araştırma

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.95

A Research on Career Management About Fire Techniques A Case of Up In The Air Movie

IBAD-International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.186

Y Kuşağı Bakış Açısıyla Öğrenci Sorunları ve Çözüm Önerileri Isparta Meslek Yüksekokulu Örneği

ICSER Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Konferansı, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015

The Investigation on Sustainability of Total Quality Management in Higher EducationThrough Deming s PDCA Cycle

ISSD 2012 3rd International Symposium on Sustainable Development, May 31-June 12012/ Sarajevo, BosniaHerzegovina, Turkey, 31 May - 01 June 2012

Isparta Turizminin Geliştirilmesi Üzerine Yeni Bir Kalite Geliştirme Model Önerisi

1. Uluslar arası 4. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu 1-4 Aralık 2011/Isparta, Turkey, 1 - 04 December 2011

Meslek Yüksekokullarında Kalite Geliştirme Tekniklerinin Uygulanması Üzerine ModelÖnerisi

UMYOS 2011 25-27 Mayıs 2011/Kuşadası,2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 May 2011

Books & Book Chapters

Hediye Un Fabrikası Girişimcilik Öyküsü

in: Girişimcilik Öyküleri, Mert Gözde, Editor, ATI Yayınları, İstanbul, pp.203-206, 2019

The Investigation of Employer Adoption of Human Resource Information Systems at University Using TAM

in: Structural Equation Modeling Approaches to E-Service Adoption, Akgül, Yakup, Editor, IGI GLOBAL, Hershey, PA, pp.1-27, 2019

DIGITAL HUMAN RESOURCES MANAGEMENT in TOURISM BUSINESSES

in: Current Approaches on Business and Economics, Ömer Kürşad Tüfekci, Editor, Strategic Research Academy, pp.157-182, 2017

Digital Human Resources Management in Tourism Businesses

in: Current Approaches on Business and Economics, Ömer Kürşat Tüfekçi, Editor, Strategic Researches Academy Academic Publishing, pp.157-182, 2017