İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİM ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI: IRAK-TÜRKİYE ÖRNEĞİ


GÖKTAŞ P., SHUBAKIE F. I. A. A.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.28, pp.157-192, 2017 (Peer-Reviewed Journal)