KUŞAKLARIN KARİYER YAKLAŞIMLARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA


GÖKTAŞ P.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.16, pp.373-393, 2017 (Peer-Reviewed Journal)