Assoc. Prof.

Özgür TÜRKER


Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Education Information

2010 - 2017

2010 - 2017

Doctorate

Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih, Turkey

2008 - 2010

2008 - 2010

Postgraduate

Mugla Sitki Kocman University, Instıtute Of Socıal Scıences, Tarih, Turkey

2002 - 2007

2002 - 2007

Undergraduate

Ankara University, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

Güney Kafkasya'da Rus-Kaçar (İran) Nüfuz Mücadelesi (1779-1813)

Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih

2010

2010

Postgraduate

Türkler ve Moğollarda Tarih Yazıcılığı (7-13. yy.)

Mugla Sitki Kocman University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Russian

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, History, Recent History, General Turkish History

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Suleyman Demirel University, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2010 - 2017

2010 - 2017

Research Assistant PhD

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü

2008 - 2010

2008 - 2010

Research Assistant

Mugla Sitki Kocman University, Faculty Of Letters, Department Of Hıstory

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Deputy Head of Department

Suleyman Demirel University, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Türkistan Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Kafkasya-Türkiye Siyasi İlişkiler Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Rusya'nın Güney Kafkasya Siyaseti

Undergraduate

Undergraduate

Yakınçağ Avrupa Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

XX. Yüzyıl Dünya Tarihi

Articles Published in Other Journals

2020

2020

“Kazak” Adının Tarihî ve Etimolojik Kökenleri

Türker Ö.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.50, pp.189-201, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2020

2020

DON KAZAKLARI ARASINDA STENKA RAZİN İSYANI (1670-1671)

Türker Ö.

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, no.12, pp.163-186, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2017

2017

1804-1813 Rus-İran Savaşı’nın Başlıca Nedenleri Üzerine

TÜRKER Ö.

Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.75-91, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Oğuznâme, Selçuknâme ve Meliknâme’ye Göre Selçuklu Hanedanı’nın Menşei

Türker Ö. , Özen F.

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, no.41, pp.331-351, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2015

2015

Gürcistan’ın Rus Himayesine Girmesi ve Sonuçları Georgiyevsk Antlaşması’ndan Ağa Muhammed Han’ın Tiflis Seferine

Türker Ö. , Soofızadeh A.

History Studies International Journal of History, vol.7, pp.149, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2014

2014

Haçlılar Moğollar ve Ortadoğu’da Haçlı Moğol Münasebetleri

Türker Ö. , Ükten S. S.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol.54, no.1, pp.321-346, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2014

2014

Kuzey Kafkasya’daki Rus işgaline Dair Rusça Kaynaklar Üzerine

TÜRKER Ö.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.33, no.55, pp.183-218, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Rus Kazaklarında İnanç, Gelenek ve Görenekler

Türker Ö.

2020 Yılı Bilge Tonyukuk Yılı Anısına 3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 14 November 2020, vol.4, pp.75-86 Creative Commons License

2020

2020

Diplomatic Mission of Mirza Abolhasan Khan Ilcı in Russia

Türker Ö.

ATLAS INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES - VII, Budapest, Hungary, 23 - 25 September 2020, vol.7, pp.493-505 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2021

2021

Çağdaş Türk Dünyası (Tarih-Coğrafya-Oluşum)

TÜRKER Ö.

in: 20. Yüzyılda Türkiye-Türk Dünyası İlişkileri, Cihat Yıldırım, Fatih Tuğluoğlu, Mustafa Gökçe, Osman Okumuş, Editor, Pgem Akademi, Ankara, pp.1-47, 2021

2020

2020

Soğuk Savaş’ın Gölgesinde Kıbrıs (1950-1974)

Türker Ö.

in: Yalnız Kurt: Toros, RAUF DENKTAŞ’A ARMAĞAN, Saadettin Yağmur GÖMEÇ,Mustafa GÖKÇE, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.375-410, 2020 Creative Commons License

2019

2019

Keşfetmek ve Tanımlamak: 17. ve 18. Yüzyıl Rus SeyyahlarınaGöre Buhara

Türker Ö.

in: SEYYAHLARIN İZİNDE TÜRKİSTAN, Mustafa GÖKÇE, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.73-110, 2019 Creative Commons License

2018

2018

Elçibey’in Düşünce ve Eylemlerinde M. Kemal Atatürk Etkisi

Türker Ö.

in: ER KİŞİ EBULFEZ ELÇİBEY’E ARMAĞAN, Saadettin Yağmur Gömeç,Tülay Yürekli,Müslüme Melis Çeliktaş,Veysel Gökberk Manga, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.383-395, 2018 Creative Commons License

2018

2018

XIII. Yüzyılda Moğol-Avrupa Diplomatik İlişkilerinde Yaşanan Dönüşümler ve Rabban Savma’nın Elçilik Misyonu

Türker Ö. , Karaduman R.

in: SELÇUKLU TARİHÇİLİĞİNİN ZAMANSIZ KAYBI: PROF. DR. FEDA ŞAMİL ARIK’A ARMAĞAN, TÜRK TARİHİNE DAİR YAZILAR III, Alpaslan Demir,Tuba Tombuloğlu,Eralp Erdoğan,Ömer Düzbakar, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.723-743, 2018 Creative Commons License

2017

2017

Rusların Gence’yi İşgali (4 Ocak 1804)

TÜRKER Ö.

in: KERKÜK ÇOK IRAK DEĞİL, PROF. DR. EŞREF BUHARALI’YA ARMAĞAN: TÜRK TARİHİNE DAİR YAZILAR II, Alpaslan Demir, Tuba Kalkan, Eralp Erdoğan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.93-104, 2017

2017

2017

Kutadgu Bilig ve Eski Türk Devlet Nazariyesi

TÜRKER Ö.

in: DEDE KORKUT’UN İZİNDE 30 YIL PROF. DR. ÜÇLER BULDUK’A ARMAĞAN TÜRK TARİHİNE DAİR YAZILAR, Alparslan DEMİR, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.263-282, 2017

2015

2015

Georgivesk Antlaşması Bağlamında Gürcistan-Rusya İlişkileri (1783)

TÜRKER Ö.

in: KAFKASLAR ÖZEL SAYISI VII, Hasan Celâl Güzel, Editor, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Ankara, pp.546-555, 2015

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi

Committee Member

Awards

December 2020

December 2020

BİLGE TONYUKUK AWARD OF INCENTIVE

Türk Eğitim-Sen Ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (Uaeseb)Edit Congress and Symposium Activities

2020

2020

2020 Yılı Bilge Tonyukuk Yılı Anısına 3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi

Panelists

Ankara-Turkey

2020

2020

ATLAS INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES - VII

Panelists

Budapest-Hungary