Dr.Öğr.Üyesi

Özgür TÜRKER


Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2010 - 2017

2010 - 2017

Doktora

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih, Türkiye

2008 - 2010

2008 - 2010

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih, Türkiye

2002 - 2007

2002 - 2007

Lisans

Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Güney Kafkasya'da Rus-Kaçar (İran) Nüfuz Mücadelesi (1779-1813)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih

2010

2010

Yüksek Lisans

Türkler ve Moğollarda Tarih Yazıcılığı (7-13. yy.)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Rusça

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Yakınçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2010 - 2017

2010 - 2017

Araştırma Görevlisi Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü

2008 - 2010

2008 - 2010

Araştırma Görevlisi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türkistan Tarihi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kafkasya-Türkiye Siyasi İlişkiler Tarihi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Rusya'nın Güney Kafkasya Siyaseti

Lisans

Lisans

Yakınçağ Avrupa Tarihi

Lisans

Lisans

XX. Yüzyıl Dünya Tarihi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

“Kazak” Adının Tarihî ve Etimolojik Kökenleri

Türker Ö.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.50, ss.189-201, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

DON KAZAKLARI ARASINDA STENKA RAZİN İSYANI (1670-1671)

Türker Ö.

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, sa.12, ss.163-186, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

1804-1813 Rus-İran Savaşı’nın Başlıca Nedenleri Üzerine

TÜRKER Ö.

Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.75-91, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Oğuznâme, Selçuknâme ve Meliknâme’ye Göre Selçuklu Hanedanı’nın Menşei

Türker Ö. , Özen F.

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, sa.41, ss.331-351, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Gürcistan’ın Rus Himayesine Girmesi ve Sonuçları Georgiyevsk Antlaşması’ndan Ağa Muhammed Han’ın Tiflis Seferine

Türker Ö. , Soofızadeh A.

History Studies International Journal of History, cilt.7, ss.149, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2014

2014

Haçlılar Moğollar ve Ortadoğu’da Haçlı Moğol Münasebetleri

Türker Ö. , Ükten S. S.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt.54, sa.1, ss.321-346, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2014

2014

Kuzey Kafkasya’daki Rus işgaline Dair Rusça Kaynaklar Üzerine

TÜRKER Ö.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.33, sa.55, ss.183-218, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Rus Kazaklarında İnanç, Gelenek ve Görenekler

Türker Ö.

2020 Yılı Bilge Tonyukuk Yılı Anısına 3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2020, cilt.4, ss.75-86 Creative Commons License

2020

2020

Diplomatic Mission of Mirza Abolhasan Khan Ilcı in Russia

Türker Ö.

ATLAS INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES - VII, Budapest, Macaristan, 23 - 25 Eylül 2020, cilt.7, ss.493-505 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

Çağdaş Türk Dünyası (Tarih-Coğrafya-Oluşum)

TÜRKER Ö.

20. Yüzyılda Türkiye-Türk Dünyası İlişkileri, Cihat Yıldırım, Fatih Tuğluoğlu, Mustafa Gökçe, Osman Okumuş, Editör, Pgem Akademi, Ankara, ss.1-47, 2021

2020

2020

Soğuk Savaş’ın Gölgesinde Kıbrıs (1950-1974)

Türker Ö.

Yalnız Kurt: Toros, RAUF DENKTAŞ’A ARMAĞAN, Saadettin Yağmur GÖMEÇ,Mustafa GÖKÇE, Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.375-410, 2020 Creative Commons License

2019

2019

Keşfetmek ve Tanımlamak: 17. ve 18. Yüzyıl Rus SeyyahlarınaGöre Buhara

Türker Ö.

SEYYAHLARIN İZİNDE TÜRKİSTAN, Mustafa GÖKÇE, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.73-110, 2019 Creative Commons License

2018

2018

Elçibey’in Düşünce ve Eylemlerinde M. Kemal Atatürk Etkisi

Türker Ö.

ER KİŞİ EBULFEZ ELÇİBEY’E ARMAĞAN, Saadettin Yağmur Gömeç,Tülay Yürekli,Müslüme Melis Çeliktaş,Veysel Gökberk Manga, Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.383-395, 2018 Creative Commons License

2018

2018

XIII. Yüzyılda Moğol-Avrupa Diplomatik İlişkilerinde Yaşanan Dönüşümler ve Rabban Savma’nın Elçilik Misyonu

Türker Ö. , Karaduman R.

SELÇUKLU TARİHÇİLİĞİNİN ZAMANSIZ KAYBI: PROF. DR. FEDA ŞAMİL ARIK’A ARMAĞAN, TÜRK TARİHİNE DAİR YAZILAR III, Alpaslan Demir,Tuba Tombuloğlu,Eralp Erdoğan,Ömer Düzbakar, Editör, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, ss.723-743, 2018 Creative Commons License

2017

2017

Rusların Gence’yi İşgali (4 Ocak 1804)

TÜRKER Ö.

KERKÜK ÇOK IRAK DEĞİL, PROF. DR. EŞREF BUHARALI’YA ARMAĞAN: TÜRK TARİHİNE DAİR YAZILAR II, Alpaslan Demir, Tuba Kalkan, Eralp Erdoğan, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.93-104, 2017

2017

2017

Kutadgu Bilig ve Eski Türk Devlet Nazariyesi

TÜRKER Ö.

DEDE KORKUT’UN İZİNDE 30 YIL PROF. DR. ÜÇLER BULDUK’A ARMAĞAN TÜRK TARİHİNE DAİR YAZILAR, Alparslan DEMİR, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.263-282, 2017

2015

2015

Georgivesk Antlaşması Bağlamında Gürcistan-Rusya İlişkileri (1783)

TÜRKER Ö.

KAFKASLAR ÖZEL SAYISI VII, Hasan Celâl Güzel, Editör, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Ankara, ss.546-555, 2015

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi

Editörler Kurulu Üyesi

Ödüller

Aralık 2020

Aralık 2020

BİLGE TONYUKUK TEŞVİK ÖDÜLÜ

Türk Eğitim-Sen Ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (Uaeseb)Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2020

2020

2020 Yılı Bilge Tonyukuk Yılı Anısına 3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi

Panelist

Ankara-Türkiye

2020

2020

ATLAS 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Panelist

Budapest-Macaristan