Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Travma Sonucu Kırılan Lateral Kesici Dişin Reataçman Tekniği ile Tedavisi: Olgu Sunumu.

Restoratif Dişhekimliği Derneği 20. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 27 - 28 Ekim 2016